tiistai 23. toukokuuta 2017


 

YLEN YKSIPUOLINEN SUHDE VENEZUELAAN


Ylen Aamu-tv oli kutsunut 22.5.2017 aamulähetykseensä Suomen Venezuelan suurlähettiläänä v. 2006–2013 toimineen Mikko Pyhälän arvioimaan maan nykyistä yhteiskunnallista tilannetta. Venezuela hallinto on eläköityneen diplomaatin mielestä Nicolás Maduron johtama diktatuuri, jonka puolustus- ja sisäministeri sekä kansalliskaartin päällikkö rikkovat räikeästi ihmisoikeuksia. Pyhälä kertoi tuntevansa hyvin maan tilanteen, koska hänelle on hyvät viestintäyhteydet maan oikeisto-oppositioon ja Venezuelan katolisen kirkon johtoon, joka kehottaa kansaa kapinoimaan nykyhallitusta vastaan.

Miksi verorahoilla ylläpidetty Yleisradio ei koskaan haastattele – edes tasapuolisuuden vuoksi –  Venezuelan bolivaarisen tasavallan Helsingin suurlähetystön asiainhoitajaa, jotta maan laillisesti valitun johdon mielipide oman maansa tilanteesta välittyisi myös suomalaisten veronmaksajien tietoon?

PYHÄLÄ ARVIOI VENEZUELAA VUONNA 2014

Eläkkeelle jäänyt Mikko Pyhälä arvioi v. 2014 Ylen uutisissa Nicolás Maduron olevan v. 2013 kuollutta Hugo Chávezia heikompi presidentti. ”Madurolla on kuitenkin yhä niin puolueensa (PSUV), maan armeijan kuin myös Kuuban tuki”, Pyhälä arvioi. Mielenosoittajat syyttivät tuolloin hänen mukaansa presidentti Nicolás Maduroa mm. Venezuelan korruptiosta, korkeasta inflaatiosta ja heikosta työllisyystilanteesta.

Vuoden 2014 toisella puoliskolla bolivaarista hallitusta vastaan kohdistettu taloudellinen sodankäynti ilmeni elintarvikkeiden, bensan ja lääkkeiden salakuljetuksena Kolumbiaan, valuuttakeinotteluna, tuotantosektorien rikollisena rahoittamisena ja hyökkäyksinä maan logistiikkaverkostoon ja kaupan jakeluketjuun.  Rikolliset hamstrasivat tavaroita valtion suurista jakeluketjuista (Mercal ja PDVAL). Taloudellinen sota aiheutti poliittis-strategisesti tärkeiden tuotteiden katoamista kulutuksesta ja koetteli kansan kärsivällisyyttä. Kansallinen bolivaarinen armeija pisti salakuljetuksen kuriin. Kaikesta tapahtuneesta huolimatta maan työttömyys oli tuolloin alimmillaan ja perheiden tulot ovat nyt korkeimmillaan sataan vuoteen.

PYHÄLÄ ARVIOI VENEZUELAA VUONNA 2016

Helmikuussa 2016 Pyhälä ennusti Taloussanomissa julkaisemassa artikkelissaan, että Venezuelasta on kovaa vauhtia tulossa ensimmäinen valtio, jonka talouden mustan kullan hinnanromahdus on luhistamassa. Raakaöljyn hinta laski kesällä 2014 110 dollaria barrelilta v. 2015 alussa hintaan 50 dollari/barreli Saudi-Arabian ja sen naapurivaltioiden alkaessa myydä öljyään polkuhintaan.  Asiantuntijat pitivät entistä todennäköisempänä, ettei Venezuela selviytyisi v. 2016 erääntyvistä veloistaan. Pyhälän oman arvion mukaan ”öljyn hinnanlasku tekee pahaa jälkeä yhdessä surkean talouspolitiikan kanssa. Kriisi on ajanut Venezuelan humanitaarisen katastrofin partaalle.”

Nicolás Maduron hallitus on tunnustanut julkisesti tehneensä virheitä maan taloudenhoidossa. Se jopa ryhtyi toimiin niiden korjaamiseksi. Yleisradio ei ole kuitenkaan koskaan julkaissut mitään tähän asiantilaan liittyvää. Se ei ole hiiskahtanut sanaakaan v. 2016 aloitetusta energiansäästöohjelmasta, hallituksen toimista keinottelun, mustan pörssin ja ylihinnoittelun kuriin saamiseksi, CLAP-komiteoista (paikalliset jakelu- ja tuotantokomiteat, jotka toimittavat peruselintarvikkeita koteihin kohtuuhintaan) tai uudesta talousohjelmasta (inflaation lyöminen, taloudellisen kasvun saavuttaminen ja uuden taloudellisen mekanismin luominen nykyisen liian öljytuloista riippuvan tilalle kehittämällä muita tuotantosektoreita). Maduron hallitus käytti – toisin kuin Juha Sipilän oikeistohallitus Suomessa – v. 2016 maan budjetista 71,4 % sosiaalimenoihin.

PYHÄLÄ ARVIOI VENEZUELAA VUONNA 2017

Toukokuun lopulla 2017 Pyhälä väitti Aamu-tv:ssä Venezuelan talouden romahtaneen jo v. 2008 Hugo Chávezin valtakaudella.  Pyhälän selvityksen mukaan maassa on mielipidevankeja. Siellä ei kunnioiteta demokratiaa. Maan sotilasjohto on sekaantunut kansainväliseen huumekauppaan. Korruptoituneet sotilaat pitävät Maduron vallassa. Hallitus ei noudata hänen mielestään kansan ja eikä myöskään kansalliskokouksen tahtoa. Pyhälän arvion mukaan Venezuelassa on vaikea nähdä muutoksia, koska Maduro on sulkenut kaikki demokraattiset tiet vallanvaihdokselle. YK:n turvallisuusneuvosto on ottanut Venezuelan agendalleen. Se voi asettaa maalle pakotteita.

Minusta Venezuelan talouden väitetty romahtaminen v. 2008 asettuu outoon valoon, kun tarkastellaan maan yhteiskunnallista kehitystä 2000-luvulla. Venezuelan väestömäärän kasvusta huolimatta maassa edistyttiin v. 1999–2010 merkittävästi köyhyyden ja eriarvoisuuden supistamisessa. Köyhien osuus maan väestöstä oli v. 1998 vielä 49 %. Vuoteen 2010 mennessä heidän määränsä oli pudonnut 26,8 %. Äärimmäinen köyhyys aleni vastaavana ajanjaksona 21 % – 7,1 %. Eläkkeen saajien määrä nelinkertaistui (1,5 miljoonaa). Maan imeväiskuolleisuus osoitti arvoa (21,54/1000) ja työttömyys oli pudonnut (15 %) 7,7 %. Koulu- ja opiskeluolosuhteet olivat myös parantuneet.

Pyhälän mukaan Venezuelassa on 300 mielipidevankia, jotka kärsivät tuomiotaan kurjissa olosuhteissa. Hän jätti diplomaattisesti kertomatta, mistä heidät oli tuomittu. Kyseiset ”toisinajattelijat” ovat osallistuneet Venezuelassa tehtyihin vallankaappausyrityksiin, väkivaltaisiin mellakkoihin, laittomaan valuuttakeinotteluun ja mustanpörssiin toimintaan. Jos kansalainen rikkoo oikeusvaltiossa kansallista lainsäädäntöä, siitä seuraa sanktio. Bolivaarinen Venezuela ei muodosta tässä suhteessa mitään poikkeusta.

Venezuelan bolivaarisen tasavallan presidentti Nicolás Maduron syrjäyttämiseen pyrkinyt oikeisto-opposition organisoima kansanäänestys epäonnistui v. 2016, koska sen keräämissä nimistä löytyi väestörekisterin mukaan yli 190 000 jo kuolleeksi todetun henkilön allekirjoitusta. Oikeisto-oppositio menetti korkeimman oikeuden päätöksellä parlamentissa perustuslain muuttamiseen oikeuttavan ehdottoman enemmistönsä, koska oikeisto-opposition kaksi kansanedustajaehdokasta syyllistyi todistetusti Amazonasin osavaltiossa äänien ostamiseen.

Venezuelan korkein oikeus päätti ottaa 29.3.2017 maan kansalliskokoukselta oikeuden säätää lakeja. Korkein oikeus oli kumonnut jo aikaisemmin useita parlamentin tekemiä päätöksiä, koska ne eivät ole kunnioittaneet maan lainsäädäntöä. Oikeuslaitos perusteli päätöstään ottaa väliaikaisesti kansalliskokouksen tehtävät hoitaakseen sillä, että oikeiston hallitsema parlamentti halveksii ja jättää toimeenpanematta sille säädettyjä perustuslaillisia tehtäviä.

KUINKA VENEZUELASSA KÄVISI, JOS ARMEIJA TUKISI MAAN OIKEISTO-OPPOSITIOTA?

Jos bolivaarisen Venezuelan sosialistisella hallituksella ei olisi tukenaan maan armeijaa, sille olisi käynyt aikoja sitten samoin kuin v. 1973 Salvador Allenden johtamalle sosialistihallitukselle. USA:n tukeman sotilasvallankaappauksen jälkeen maassa vangittiin kymmeniä tuhansia ihmisiä.  Kenraali Augusto Pinochetin diktatuurin aikana osa heistä teloitettiin. Osa heistä katosi lopullisesti. Osaa heistä kidutettiin. Tuhannet ihmiset joutuivat siirtymään poliittiseen maanpakoon. 

Yhdysvallat vaihtaisi mielellään Venezuelaan itselleen mieluisen hallituksen. USA hyödyntää horjutuskampanjassaan myös estoitta Amerikan maiden järjestön (OAS) pääsihteeri Luis Almagron asemaa. Oikeisto-oppositio on yrittänyt Venezuelassa kolmesti vuosina 2002, 2013 ja 2014 USA:n tukemana väkivaltaista vallankaappausta. Neljäs vallankaappausyritys on parhaillaan meneillään. Tähän asti tilanne on pysynyt hallinnassa, koska kansan enemmistö ja maan armeija ovat kyenneet liittoutumaan yhteen puolustamaan bolivaarisen vallankumouksen saavutuksia.

MIKSI IMPERILAISMI HALUAA PYSÄYTTÄÄ BOLIVAARISEN VALLANKUMOUKSEN?

USA ja Euroopan unioni eivät suvaitse Venezuelan bolivaarista tasavaltaa, koska siellä ei harjoiteta kansainvälisiä suuryhtiöitä suosivaa uusliberalistista talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Lisäksi maa haluaa pysyä itsenäisenä ja ajaa omaa kansallista etuaan sekä pitää hallussaan vauraat luonnonvaransa. Jos Venezuela sen sijaan käyttäytyisi kuin patataantumuksellinen Saudi-Arabia ja ostaisi USA:lta käyttöönsä 400 miljardilla dollarilla aseita, sitä pidettäisiin vapaana ja demokraattisena valtiona.

Äärioikeisto uhkaa Venezuelan bolivaarista tasavaltaa yhä tiukkenevalla poliittisella väkivallalla. Se on osa Pohjois-Amerikan imperialismin epävakautta kylvävän suunnitelman toteuttamista. Sen päämääränä on pakottaa ja kiristää Venezuelaan sellainen hallitus, joka pyrkii palauttamaan Yhdysvaltain ylivalta koko mantereella lakkauttamalla kansallinen vapautuksen prosessi, joka alkoi bolivaarisen vallankumouksen innoittamana 2000-luvun alussa kaikkialla Latinalaisessa Amerikassa.

BOLIVAARISEN VALLANKUMOUKSEN JATKUMINEN EDELLYTTÄÄ

Bolivaarisen vallankumouksen jatkuminen edellyttää kaikkien bolivaarista vallankumousta tukevien kansalaisjärjestöjen, liittolaispuolueiden, yhteisöneuvostojen sekä valtiososialismin ja yhteisöllisen sosialismin kannattajien tasavertaista yhteistyötä päätöksenteossa ja niiden keskinäistä vallanjakoa valtiojohdossa sekä jäsenistön mielipiteen huomioimista PSUV:issa. Valintatilanteen kapitalismin palauttamisen ja sosialismiin siirtymisen välillä ratkaisee lopulta se, että kenellä on kansan enemmistön ja maan armeijan tuki takanaan.

Bolivaarisen vallankumouksen jatkumisen puolesta

Hands Off Venezuela - Finland
Matti Laitinen

tiistai 21. maaliskuuta 2017VENEZUELAN BOLIVAARISEN TASAVALLAN KANSANVALLAN ULKOMAISTEN SUHTEIDEN MINISTERIÖN VIRALLINEN TIEDONANTO
 
Venezuelan bolivaarinen tasavalta hylkää varauksettomasti Amerikan valtioiden järjestön (OAS) pääsihteeri Luis Almagron esittämän, luvattoman ja laittoman Venezuela-raportin, koska se ei perustu asianmukaisiin tietoihin eikä myöskään OAS:n omiin toimintaperiaatteisiin.
 
Luis Almagro tunnetaan Venezuelan kansan vihollisena. Hän on luonut sarjan valheellisuuksia Venezuelan tasavallasta ainoana tavoitteenaan edistää kansainvälistä väliintuloa maahamme. Nämä valheet kärjistävät taloudellista sotaa, jota käydään Venezuelan yhteiskuntaa vastaan. Hänen toimensa ylittävät hänen omat valtuutensa OAS:n pääsihteerinä. Ne merkitsevät valta-aseman väärinkäyttöä, jossa hän kohdistaa vihaansa Venezuelaa kohtaan yhteistyössä Venezuelan ääriliikkeiden sekä epädemokraattisen ja vallankaappausta hautovan opposition kanssa.
 
Luis Almagron toimintaa motivoi Venezuelan ääriainesten halveksiva kauna. Hänen karmeat kirjoituksensa katoavat historian syvyyksiin esimerkkinä siitä, kuinka hän kykeni tuhoamaan toimivan organisaation. On valitettavaa, että herra Almagron pyrkii elvyttämään OAS:n historian synkimpiä interventioita ja vallankaappausta tukevia sivuja, jotka rikkovat oikeudellisesti ja räikeästi Venezuelan laillista ja perustuslaillista yhteiskuntajärjestystä sekä myös OAS:n peruskirjaa, sen perusperiaatteita ja sen sääntöjä.
 
Maanosan ulkoministerit tapasivat 15.6.2016 pidetyssä OAS:n yleiskokouksessa (Dominikaanisessa tasavallassa), jossa he painottivat huoltaan tällaisista väärinkäytöksistä ja päättivät antaa kokouksen pysyvälle neuvostolle palautetta Almagron edesottamuksista.
 
Luis Almagro toimii Venezuelan fasistisen oikeiston keihäänkärkenä, joka kiusaa epäilyksillään, horjutuksillaan ja hyökkäyksillään periaatteellisesti Venezuelaa. Tälle on ominaista valheiden laiton ja vilpillinen käyttö pyhää isänmaatamme vastaan.  
 
Venezuelan bolivaarinen tasavalta ryhtyy aikanaan vastaaviin asianmukaisiin toimiin ja tuomitsee koko maailman edessä tämän aggressiivisen väärintekijän aikeet estää meidän horjumatonta päätöstämme jatkaa elämäämme rauhassa, täysivaltaisina ja itsenäisinä, kuten kaikilla kansakunnilla on oikeus kaikkialla maailmassa.
 
Surkeat ja kapinalliset salaliitot ja toimet, joita Luis Almagro pyrkii edistämään OAS:n kautta, eivät estä meidän isänmaatamme ja kansaamme etenemästä valoisaan tulevaisuuteen, jossa meitä tullaan pitämään vapauttajina.
 
Caracas, Venezuela 14.3.2017
 
TAUSTATIETOJA AMERIKAN VALTIOIDEN JÄRJESTÖSTÄ (OAS)
 
Kylmän sodan kunniaksi USA perusti Panaman kanavavyöhykkeelle v. 1946 sotilasakatemian, jossa koulutettiin diktaattoreita, tappajia ja kiduttajia koko Latinalaisen Amerikan tarpeisiin. CIA perustettiin v. 1947 nojautuen kansallista turvallisuutta koskevaan lakiin. Samaan aikaan presidentti Truman julkaisi kuuluisan oppinsa: ”Uskon, että USA:n politiikan on pyrittävä tukemaan kaikkia vapaita kansoja, jotka vastustavat aseellisten vähemmistöjen pyrkimyksiä alistaa nämä kansat tai painostaa niitä ulkoapäin.” Myöhempi käytäntö on osoittanut, että nämä ”vapaat kansat” ovat tarkoittaneet jenkkimyönteisiä kansoja ja ”aseelliset vähemmistöt” ovat edustaneet vasemmistolaisia kansallisia vapautusliikkeitä.
 
OAS väitetään olevan Amerikan itsenäisten valtioiden muodostama kansainvälinen järjestö. USA onnistui vetämään Latinalaisen Amerikan maat vaikutuspiiriinsä entistä tiukemmin niiden liittyessä v. 1948 perustetun OAS:n jäsenvaltioiksi. Järjestön pääsihteeriksi on ollut tapana valita USA:n kannattama ehdokas.
 
Järjestön peruskirjan mukaan sen tavoitteena on edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia, toimia rikollisuutta ja huumekauppaa vastaan, turvata rauhan säilyminen ja pyrkiä muodostamaan koko Amerikan käsittävä vapaakauppa-alue. Järjestön luonteeseen kuuluvat myös rauhanvälittäminen alueen riita-asioissa ja sodissa, alueellisen köyhyyden poistaminen ja aseiden määrän rajoittaminen sekä kulttuurillinen ja taloudellinen yhteistyö. Käytännössä järjestö oli alun perin suunnattu nimenomaan jäsenmaiden etenkin USA:n uhkana pitämää kommunismia vastaan.
 
Venezuela on aiheuttanut OAS:lle hampaiden kiristystä, koska se perusti v. 2004 yhdessä Kuuban kanssa Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansojen yhteisön (ALBA).  ALBA-sopimuksen pitkäntähtäimen päämääränä on luoda v. 2019 mennessä yhteinen valuutta ja parlamentti sekä yhteiset kaupan, politiikan ja talouden instituutiot. Sen toiminnan keskiössä ovat olleet yhteiskunnan kurjimmassa asemassa olevien hyvinvointi ja läntisen pallonpuoliskon kehittymättömiin maihin kohdistuvan solidaarisuuden vahvistaminen, jotta nämä voivat neuvotella kaupan käynnin ehdoista paremmista asemista kuin kehittyneiden maiden alaisuudessa. Poliittisella tasolla ALBA:n yhteyteen on jo perustettu Latinalaisen Amerikan parlamentti, jonka tavoitteena on syrjäyttää OAS:n (Amerikan valtioiden järjestö) merkitys alueella. Luis Almagron vihamielinen suhtautuminen bolivaarista Venezuelaa kohtaan saattaa selittyä OAS:n syrjäyttämisuhan kautta.
 
TAPAUS ALMAGRO
 
OAS:n nykyinen pääsihteeri Luis Almagro on 53-vuotias, uruguaylainen yliopiston kansleri. Hän on keskusta-vasemmistolaisen vallassa olevan Frente Amplio –puolueen jäsen. Hän on toiminut maansa senaatissa ja ulkoministerinä.
 
Pääsihteeri Luis Almagro lähetti v. 2015 avoimen kirjeen Venezuelan kansallisen vaalineuvoston presidentille, jossa hän syytti julkisesti maan hallituksen loukkaavan ihmisoikeuksia, monopolisoineen median, vaikuttaneen v. 2015 vaaleihin, rajoittaneen kokoontumisvapautta ja sortavan poliittisia vankeja. Hän väitti myös, ettei Venezuela noudata perustuslakiaan. Hän on puolustanut maan oikeisto-opposition vaatimaa kansanäänestystä istuvan presidentin syrjäyttämiseksi v. 2016 loppuun mennessä. Kerätyistä 1,85 miljoonasta nimestä lähes 190 000 osoittautui tarkastuksessa väestörekisterin mukaan haudan takaa kirjoitetuiksi.  Almagron mukaan Venezuelan on silti tehtävä vakavia muutoksia demokratiaansa. Almagro on väittänyt toistuvasti Venezuelan loukkaavan OAS:n peruskirjan demokraattisia artikloja, mikä estää järjestön yhtenäistä toimintaa.
 
 Almagro on asettunut julkisesti mediassa vastustamaan Venezuelan bolivaarisen tasavallan sosialistista hallitusta ja puolustamaan sen sijaan USA:n tukeman Venezuelan oikeisto-opposition harjoittamaa yhteiskunnan horjuttamista, vallankaappaushanketta ja maan taloudellista sabotointia demokratian nimissä. Bolivian ulkoministerin mukaan on hyvin valitettavaa ja halveksittavaa, että OAS: pääsihteeri edistää (Venezuelan) laillisen hallituksen kaatamista perustuslakiin ja ihmisten demokraattisen äänioikeuteen vedoten.
 
Bolivaarisen vallankumouksen päämääränä on 21. vuosisadan yhteisöllinen valtiososialismi – ei markkinatalous.
 
Suomennos ja toimitus: Matti Laitinen
(Lähteet: Wikipedia, Venezuanalysis.com ja ML:n omat artikkelit, Venezuelan ulkoministeriö)