torstai 3. joulukuuta 2009

TÄHTÄIMESSÄ SOSIALISMI

Caracasissa järjestettiin 21.11.2009 Venezuelan yhdistyneen sosialistisen puolueen (PSUV) ensimmäinen erityispuoluekongressi, johon osallistui yhteensä 772 valtuutettua kokousedustajaa. Puolueessa on yhteensä seitsemän miljoonaa jäsentä, joista aktiivisia on kaksi miljoonaa.

Venezuelan presidentti Hugo Chávez totesi avajaispuheessaan, että globaali talouskriisi on nähtävä mahdollisuutena hajottaa kapitalistinen järjestelmä ja rakentaa sosialismia.


”Vallankumouksellisen taistelun keskus sijaitsee meidän Amerikassamme. Venezuela on sen järistyskeskus. Me olemme suunnannäyttäjän roolissa ja meillä on kannettavana olkapäillämme valtava vastuu.”

Viides Internationaali

Chávez kehotti kokousedustajia tukemaan hänen ehdotustaan vasemmistolaisten puolueiden, järjestöjen ja yhteiskunnallisten liikkeiden kansainvälisen kongressin järjestämiseksi, jotta voitaisiin muodostaa Viides Sosialistinen Internationaali. Hän haluaisi, että uudesta Internationaalista syntyisi uusi työväline, jonka avulla voitaisiin yhdistää ja koordinoida kansojen taistelua tämän planeetan pelastamiseksi. Hänen mukaansa kapitalistinen järjestelmä on johtanut tuhoisaan tuotantotapaan ja kehitykseen. Kapitalismi tuhoaa planeetan ja uhkaa ihmislajin eloonjäämistä.

Tavoitteena sosialismi vuonna 2019

Chávezin arvion mukaan ensi vuosikymmen on oleva maailmanlaajuisessa politiikassa suurten määritysten aikakausi. Venezuela on v. 2019 sosialistinen valtio, jossa vallitsevat sosialistiset arvot, jotka perustuvat sosialistisiin tuotantosuhteisiin. Leninin teokseen ”Valtio ja vallankumous” vedoten hän totesi, että ”meidän on eliminoitava loisiva porvarillinen valtio Venezuelassa luodaksemme sen sijalle uuden vallankumouksellisen valtion, joka toimii todellisena koneistona 21. vuosisadan sosialismin rakentamisessa. Tämän toteuttamiseksi olisi välttämätöntä kasvattaa työväenluokan tietoisuutta perustavana osana bolivaarista vallankumousta sekä lujittaa puolueen ja työväenluokan välistä liittoa.

Puolue ja työväenluokka

”Elitistisen luokan kulttuuri ulottuu kansan pariin, jopa niiden pariin, jotka pukeutuvat punaiseen T-paitaan ja sanovat olevansa bolivaarisen vallankumouksen kannattajia, mutta puolustavat silti yksityisomistusta.” Chávez viittasi tällä ay-liikkeeseen. Ammattiyhdistysliikkeen rakennetta ja työväenluokan organisaatioita pitäisi muuttaa, jotta ne voisivat asettua etujoukon osaan.
Chávez hätisti puoluetta pistämään lopun vanhan poliittisen luokan paheille, joiden tavoitteena on soluttautua maan hallitukseen ja puolueen keskuuteen. Kaikki tällaiset soluttautumiset ovat hänen mielestään kapitalistien aikaansaannosta. Niiden tavoitteena on vallankumouksellisen liikkeen neutralisoiminen ja hajottaminen.

Puolue

”Monia kansan käymiä kamppailuja pitkitetään. Ne nuhraantuvat ja kuolevat pois. Tämän vuoksi korkea tietoisuus ja selkeä etujoukko ovat tärkeitä. Tämän takia minä haluan teidän (kokousedustajien) olevan vallankumouksellinen etujoukko ja minä tahdon olla kanssanne, mutta muistakaa tämä vaatii kosolti yhtenäisyyttä. Me luomme todellisen etujoukon ja siksi meidän täytyy työskennellä rankasti. Meidän pitäisi olla taistelijoita, joiden moraaliset ja eettiset arvot ovat erittäin hyviä. Meillä on oltava tietämystä kansainvälisistä, kansallisista ja paikallisista kysymyksistä, koska ne ovat kaikki sidoksissa toisiinsa.”

Presidentti Chávez korosti, että puolueen etujoukko pitää organisoida kansan perustalta, mutta sen koostumuksen tulee suuntautua myös puolueen jäsenistön ulkopuolelle. Kongressiedustajien on oltava kellokkaita ja heillä on oltava sykkivät yhteydet ruohonjuuritasoon, yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja Venezuelan kansaan.

Tällä hetkellä on tärkeintä puolustaa ja suojella maan kansainvälisiä valuuttavarantoja, öljyvaroja, energian järkevää käyttöä sekä syventää sosialismia ja puolustaa sitä USA:n kasvavaa alueen militarisointia vastaan.

Matti Laitinen
Lähde:
www.venezuelanalysis.com