perjantai 12. marraskuuta 2010

KUUBAN PERUSTUSLAKI JA KANSANVALTA


Kuuba tahtoo kulkea ja kehittyä valtiona omaa kansallista, sosialistista tietään. Se haluaa säilyttää oman kansallisen itsenäisyytensä ja itsemääräämisoikeutensa. Maan ulkopoliittisena periaatteena on proletaarinen internationalismi, joka perustuu maailman kansojen – etenkin Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen kansojen – veljelliseen ystävyyteen, apuun, yhteistyöhön ja solidaarisuuteen. Jälkimmäinen periaate on toteutunut viime vuosina tuloksellisesti taloudellisena, yhteiskunnallisena ja poliittisena yhteistyönä ALBA-maiden kanssa. Joulukuussa 2004 Kuuba ja Venezuela perustivat yhdessä ALBA-liittoutuman (Amerikoiden bolivaarinen liittoutuma). Yhteistyöjärjestön pitkäntähtäimen päämääränä on luoda 15 vuodessa Etelä-Amerikan kansojen yhteisö, jolla olisi yhteinen valuutta ja parlamentti sekä yhteiset kaupan, politiikan ja talouden instituutiot. ALBA:an kuuluu tällä hetkellä yhdeksän jäsenmaata Venezuela, Kuuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica ja Hondurasin laillinen hallitus, Ecuador, pienet saarivaltiot Saint Vincent ja Grenadiinit sekä Antigua ja Barbuda.

Kuuban voimassa oleva perustuslaki on säädetty v. 1992. Kuubassa myös kansalais- ja joukkojärjestöt voivat esittää lakiehdotuksia kansalliskokoukselle. Maan Keskusammattiliiton (CTC), Kansallisen pienviljelijäliiton (ANAP), Vallankumouksen puolustuskomiteoiden (CDR), Jose Martí –lapsijärjestön (OPJM), Kuuban naisliiton (FMC), Kuuban vallankumouksen soturien liiton, Yliopisto-opiskelijainliiton (FEU) ja Keskiasteen opiskelijoiden liiton (FEEM) yhteisestä aloitteesta Kuuban kansalliskokous teki v. 2002 olennaisia täydennyksiä maan perustuslain 3. ja 63. artiklaan. Ensimmäisen lisäyksen mukaan taloudellinen, poliittinen ja yhteiskunnallinen järjestelmä tasavallan perustuslaissa pyhitetään koskemattomaksi. Toinen tärkeä lisäys oli seuraava: ”taloudellisista, poliittisista ja diplomaattisista suhteista ei neuvotella toisen valtion kanssa aggression, uhkan tai vieraan voiman painostuksen alaisena.”