lauantai 9. marraskuuta 2013


TOIMET TALOUDELLISEN SODAN LYÖMISEKSI JA SOSIALISMIN RAKENTAMISEKSI VENEZUELASSA


 Bolivaarisen Venezuelan presidentti  Nicolas Maduro esitteli 6.11.2013 joukon toimepiteitä siirryttäessä kohti maan uutta talousjärjestystä. Niillä on kaksi päämäärää:  1) Sosialismin rakentaminen ja 2) USA:n ja sen venezuelalaisten liittolaisten bolivaarisen vallankumouksen kukistamiseksi harjoittaman taloudellisen sodankäynnin voittaminen. Tämä merkitsee uusia instituutioita, mekanismeja ja uudistettua politiikkaa, joilla kohennetaan taloudellisen sodankäynnin seurauksena  syntynyttä yhteiskunnallista tilannetta. Tämä tarkoittaa harppausta Venezuelan tuotantoprosessissa.  Ajatuksena on hyödyntää öljyvaroja niin, että ne kohtaavat kansan tarpeet yhtä hyvin kuin luovat terveitä kaupallisia järjestelmiä ja tervettä hinnoittelua.

Tämän strategian odotetaan suojelevan Venezuelan kansaa loisivan porvariston ylimieliseltä keinottelulta ja koneistoilta, jotka luotiin väestön ryöväämiseksi.  Chavistat aikovat lyödä epäisänmaallisen ja keinottelupääoman asteittain lakien ja perustuslain avulla. Niiden, jotka osallistuvat talouteen, pitäisi kunnioittaa valtaväestöä.

Venezuelan perustuslain artikloissa 308–309 todetaan, että valtio suojelee ja tukee pientä ja keskisuurta teollisuutta, osuuskuntia, säästökassoja, perhe- ja pienyrityksiä sekä kaikkea yhteisöjen kollektiivisessa omistuksessa olevaa työ- ja säästämistoimintaa voimistaakseen maan taloudellista kehitystä. Se on valmis hankkimaan näille tahoille koulutusta, rahoitusta ja teknistä apua. Erityisesti venezuelalainen käsityö ja kansan elinkeinot ovat valtion erityissuojelussa. (ML)

KEINOTTELUA VASTAAN

Ensimmäinen maanlaajuinen operaatio keinottelua ja hamstrausta vastaan käynnistetään erityissäännösten pohjalta, jotka perustuvat nykyisiin taloutta säätäviin lakeihin sekä presidentin antamiin asetuksiin. Se on suuri siviilien ja sotilaiden yhteinen ponnistus, jolla pyritään suojelemaan väestöä ja saavuttamaan maalle siedettävän tasoiset tuotanto-, jakelu- ja kauppaketjut.

Käytännössä tästä tervehdyttämistoimesta vastaa Kansantalouden puolustuskomitean verkosto. Sen puheenjohtajiksi nimitetään Talouden puolutusjärjestön päällikkö Hebert Garcia Plaza ja Kansallisen bolivaarisen asevoimien strategisten operaatioiden komentaja Vladimir Padrino Lopez.

Presidentti Nicolas Maduro on varoittanut kansaa ryöstäviä liikemiehiä ja yhtiöitä, että näitä rangaistaan lain perusteella. Kaikki varastot tarkastetaan hamstraajien ja keinottelijoiden löytämiseksi. Venezuelassa tämä operaatio otetaan avosylin vastaan sellaisten hyödykkeiden kohdalla  kuten kankaat, jalkineet, kodinkoneet, hygieniatuotteet, lelut ja yms. tuotteet, jotka sisällytetään erityiseen esitteeseen. Nämä toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi, kun kansalliskokous kelpuuttaa asiaa koskevan lain presidentin käyttöön.

Presidentti Nicolas Maduro totesi Venezuelan suuntautuvan hinnoittelujärjestelmää häiritsevän keinottelumekanismin kimppuun. Hänen mukaansa suuntana on julkisen hintajärjestelmän vakauttaminen ja sen kunnioittaminen sekä perus- ja ylimpien hintojen määritteleminen kaikille tuotteile.Tämä toteutuu vahvistamalla  Kansallista hinta- ja maksuvalvontatoimistoa (SUNDECOP) ja paikallista kuluttajavirastoa (INDEPABIS). Lisäksi erityiseen Hintojen sääntelyn vakauttamis- ja kompensaatiorahastoon kerätään varoja keinottelevilta liikemiehiltä ja yrityksiltä.

ULKOMAAN VALUUTAN VALVONTA

Venezuelaan perustetaan Ulkomaankaupan kansallinen keskus, joka alkaa hallinnoida ulkomaista valuuttaa sekä maan tuontia ja vientiä. Tämä uusi keskus ohjaa ja valvoo Valuutanvaihtokomission (CADIVI) johdon toimia, Ulkomaan valuutan vastavuoroisjärjestelmän (SICAD) johtoa, Ulkomaankaupan pankkia(BANCOEX) ja julkisia pankkeja. Lisäksi Venezuelan ulkomaan valuutan kansallista budjettia aiotaan hyödyntää edistettäessä  jokaisen tasavallalle kuuluvan dollarin investoimista.

Useissa kansallisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa Venezuelan yksityisektorille jää 30–40 % ylijäämää valuuttakiintiöissä. Tammi- ja syyskuun aikana 2013 CADIVI on jo jakanut 33,1 miljardia dollaria. CADIVI:n asiakasrekisteri pistetään remonttiin. Valuutanvaihtokomissio ei toimi terveellä pohjalla. Jotkut yksityissektorin liikemiehet hankkivat valuuttaa virallisen kurssin mukaan. Sen sijaan, että he käyttäisivät ulkomaan valuutan yritystoimintaansa, he syytävät sitä maan taloutta horjuttaville rinnakkaismarkkinoille.

Uusi ulkomaankaupan keskus aikoo kiristää yhdessä CADIVI:n, Venezuelan valtiopankin ja valtiovarainministeriön kanssa ulkomaan valuutan myöntöperusteita.

LOGISTIIKKA

Bolivaarinen hallitus perustaa Kansallisen logistiikka- ja kuljetuspalveluiden yhtiön. Se toimii varapresidentin alaisuudessa alueellisen kehittämisen lohkolla. Sen yhtenä tavoitteena on kotimaisen kaupan lisääminen.  Uuden valtionyhtiön käyttöön hankitaan Brasiliasta ja Kiinasta 5 000 rekkaa. Yhtiö hoitaa yhdessä yksityisektorin kanssa tavaroiden kuljetuksen ja jakelun maankattavasti.

 SÄÄSTÖKOHTEET
 
Bolivaariasella valtiolla on myös suunnitelmia kansallisen valuutan säästämiseksi ja oman pääomansa käytölle. Valtio myöntää lainoja maatalouteen, julkisiin töihin, kaupunkirakentamiseen, teollisuuteen ja teknologian kehittämiseen. Presidentti Maduro kutsuu koolle kaikki maan julkisen ja yksityisen sektorin edustajat, jotta pystyttäisiin takaamaan maan tuotannon pyöriminen jopa joulupyhinä.  Solmittavassa sopimuksessa huomioidaan myös työntekijöiden mielipiteet.

Suomennos ja toimitus: Matti Laitinen
Lähde: AVN 07/11/2013

Liitteet:

VENEZUELAN BOLIVAARISEN TASAVALLAN PERUSTUSLAKI V. 1999

 Artikla 3. mukaan: Valtion olennaisia tavoitteita ovat yksilön suojeleminen ja kehittäminen sekä yksilön aseman kunnioittaminen, kansan tahdon mukaisen demokratian harjoittaminen, rakentaa rauhaa rakastava yhteiskunta, kansan hyvinvoinnin ja vaurauden edistäminen ja tähän perustuslakiin perustuvien periaatteiden, oikeuksien ja velvoitteiden täyttämisen takaaminen. Koulutus ja työ ovat perustavanlaatuisia prosesseja näiden tavoitteiden toteuttamisessa.
TALOUDELLINEN SODANKÄYNTI EI TAPA HALLITUKSIA

Luis Britto Garcia, 23.9.2013

Venezuelalainen historioitsija ja kirjailija Luis Britto Garcian mukaan bolivaarisen Venezuelan talouteen kohdistuu harkittua taloudellista sabotaasia. Hänen mielestään tätä sotaa ei voiteta teeskentelemällä, ettei sitä ole olemassakaan.

1. Sota on talouden jatketta toisin keinoin. Kapitalismi on kaikkien ahneutta jokaista vastaan. Kaikki sodankäynti on taloudellista. Sota pyrkii tuhoamaan ja takavarikoimaan vastapuolen tuotantovälineet. Puolustuskyvyttömien kaupunkien siviiliväestöön kohdistuvat pommitukset pysäyttävät tuotannon. Tarmo kuluu haavoittuneiden hoitamiseen. Tavoitetta ei saavuteta tappamalla sotilaita, vaan tuhoamalla varastoja.

2. Neljännen tasavallan aikana (v.1958–1998) Demokraattinen toiminta (toinen valtapuolueista) turvautui eniten maan ruokavarantoihin. Analysoin kirjassani ”Demagogian kieli” presidentti Romulo Betancourtin (v.1945–48 ja 1959–64) kirjoituksia, joissa tämä viittaa 112 kertaa ruokavarantoihin, 90 kertaa valtion voimaan, 49 kertaa palkkoihin, 30 kertaa vaaleihin ja vain 26 kertaa tuotantoon. Sosiaalidemokraattien ja kristillissosiaalisen puolueen kaksipuoluejärjestelmä 1 pysyi vallassa vuosikymmeniä, kunnes Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa v. 1989 solmittu sopimus julisti taloudellisen sodankäynnin. Kiitoksena tuosta presidentti, suuri kolmannen maailman johtaja, Carlos Andres Perez vetäytyi vähäksi aikaa erakoksi Los Tequesiin.

3. Kaikkia vallankumouksia vastaan on käyty taloudellista sodankäyntiä jopa porvarillisia vallankumouksia vastaan kuten Englannissa ja Ranskassa. Taloudellista sodankäyntiä on harjoitettu myös Neuvostoliittoa, Kiinaa, Kuubaa, Vietnamia ja sandinisteja vastaan. Ne kaikki ovat kohdanneet sabotaaseja ja taloussaartoja. Sotaa on lietsottu Salvador Allenden kaltaisia demokraatteja vastaan. Henry Kissinger vannoi pistävänsä chileläiset itkemään kärsimyksiään.

Sosiologinen vakoilusuunnitelma ”Kameleontti” paljasti heidän heikkoutensa. Hamstraajat synnyttivät strategisia elintarvikepulia. Eliittirouvat hakkasivat kattiloita ja pannuja. Itsetuhoiset ammattiliitot ryhtyivät lakkoihin hallitusta vastaan, joka suojeli heidän oikeuksiaan. Allende ja 3 000 muuta chileläistä murhattiin. Lopulta väestöltä poistettiin sosiaaliturva, maksuton korkeampi koulutus, ay-oikeudet ja vapaus.

4. Jopa vahvin talous ei kykene vastustamaan organisoitua ja hillitsemätöntä ryöstelyä. Kansallinen tilastolaitos tiedottaa, että 14 viimeisen vuoden aikana 62,5 % julkisista varoista on käytetty sosiaalisiin tarkoituksiin. Terveydenhuollon, ravinnon, koulutuksen, asumisen ja kulttuurin rahoitus on kohentunut dramaattisesti. Jose Gregorio Piña osoittaa minimipalkan nousseen 110 % v. 1997 verrattuna inflaatiosta huolimatta ja että nykyisin yli 80 % työläisistä ansaitsee yli vähimmäispalkan. Yli 2,2 miljoonaa eläkeläistä nauttii minimipalkan suuruista eläkettä. Kuitenkin täysinkin säkki tyhjenee, jos siinä on repeämiä.

Valtion tukemaa ruokaa salakuljetetaan bachequerosten toimesta Kolumbiaan ja myydään siellä ja Venezuelassa elintarvikepulan aikana korkeammalla hinnalla. Dollareita, jotka on tarkoitettu maksuvälineiksi ja matkailijoille, päätyvät mielikuvituksellisiin kohteisiin ja mustanpörssin jobbareille. Ulkomaan valuuttaa myönnetään tuontia varten kuvitteellisille johtajille, mistä johtuen Venezuelan taloudesta katoaa 20 miljardia dollaria. Vuosien 2002–2003 öljyalan lakko oli samansuuruinen tuhoteko. 2 Kansainvälisen oikeuden tuomiot maksoivat meille vielä enemmän. Ennalta suunniteltu tihutyö vaurioitti Amuayn öljynjalostamoa katkaisten siltä veden ja sähkön.

Nämä Venezuelan talouden avoimet verisuonet pitäisi ommella kiinni esimerkkiä antavilla sanktioilla ja oikeilla toimenpiteillä.

5. Supermarketeissa hienostoleidit kysyvät, kuinka näin rikkaassa maassa voi esiintyä pulaa. Heille pitäisi selvittää, että sekataloudessa yksityinen sektori myy valtaosan perusravinnosta ja –tuotteista sekä päättää pulista, korkeista hinnoista ja strategisesta tavaran rohmuamisesta. Tällaista selvitystyötä ei ole tehty syystä tai toisesta. Bolivaarisen vallankumouksen parhaat puolustajat ovat hävinneet julkisesta mediasta. Tilanne on kuin loittoneva jäävuori Titanicin komentosillalta katsottuna. Sen sijaan tarkkanäköisen katsoessa jäävuori lähestyy ja se on imperiumin kokoinen.

6. Tätä sotaa ei voiteta teeskentelemällä, ettei sitä ole olemassakaan hiljentämällä ne, jotka puolustavat meitä ja neuvottelemalla vihollisten kanssa, jotka hyökkäävät meitä vastaa liittoutuneina. Sota, jota ei ole voitettu, on taistelematta.

Lähde: Venezuelanalysis.com
Suomennos: Matti Laitinen

Selitykset

 1 Venezuelaa hallitsi ennen Hugo Chávezin hallintokauden alkua 40 vuotta vuorovetoisesti kaksi puoluetta kristillissosiaalinen puolue (COPEI) ja sosiaalidemokraatit (AD). Tuolloin maan tärkeimmän ammatillisen keskusjärjestön Venezuelan työläisten keskusliiton (CTV) toimintalinjan määrittelivät demarit. 1980- ja 1990-luvuilla CTV alkoi tukea maan hallitusten harjoittamaa uusliberalistista talouspolitiikkaa. Tämän seurauksena kannattavia valtion yrityksiä yksityistettiin, maahan aiheutettiin suurtyöttömyys ja kansasta 80 % suistui köyhyyteen. (ML)

2 Venezuelan oikeisto-opposition masinoima ja presidentti Hugo Chávezin syrjäyttämiseen tähtäävä yleislakko alkoi 2.12.2002. Lakko sulki yrityksiä ja kauppoja sekä lamaannutti maan öljyteollisuuden. Lakon tavoitteena oli ensin neuvoa-antavan presidentin asemaa koskevan kansanäänestyksen pitäminen ja sen jälkeen presidentin suistaminen vallasta. Päämäärän saavuttamiseksi maa pyrittiin ajamaan poliittiseen ja taloudelliseen sekasortoon hyödyntäen kaikkia Latinalaisessa Amerikassa toteutettuja keinoja. (ML)

 

 

keskiviikko 6. maaliskuuta 2013


HUGO CHÁVEZ

Aamu-uutiset kertoivat
köyhien presidentin kuolleen
vallankumouksellisen sosialistin
poistuneen keskuudestamme.

Vastavallankumouksen kevät
ei kyennyt kukistamaan sinua.
Kansa palautti sinut valtaan.
Ainoastaan kuolema on peruuttamaton.

Sinä osoitit tuulimyllyjen kaatuvan
kansan ja kansallisen armeijan tuella.
Sinä avasit uuden punaisen aikakauden.
Sinä muutit takapihan puutarhaksi.

Sinä yhdistit Latinalaisen-Amerikan.
Olit esimerkillinen hankkiessasi
luonnonvarat kansan käyttöön.
Olit vilpitön – et mielistellyt ketään.

Teit 14 vuotta tauotta töitä.
Kaikille venezuelalaisille suodaan
jokapäiväinen leipä, perusturva,
koti ja koulutus.

Ehdit saada pysyvän sijan
sydämissämme.
Jaamme sinun haaveesi
oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta.

Vallankumouksen veturinkuljettaja vaihtuu.
Aloittamasi työprosessi,
bolivaarinen vallankumous
jatkukoon voittoon.

Hands Off Venezuela – Finland
Matti Laitinen

Presidentti, Toveri Hugo Chávezin elämäntyötä ja muistoa kunnioittaen.