tiistai 7. kesäkuuta 2016


IHMEELLISET IHMISOIKEUSJURISTIT

Helsingin Sanomat on ylimielisyydessään ja tekopyhyydessään voittamaton uutisoidessaan Venezuelan bolivaarisen tasavallan asioista. Tässä järkähtämättömässä linjassa ei ole tapahtunut mitään olennaisia muutoksia niin kauan, kuin vasemmisto on ollut maassa vallassa. Sitoutumaton, Yhdysvaltojen johtaman sotilasliitto Naton suomalainen pää-äänenkannattaja julkaisi 27.5.2016 Venezuelasta jutun ”Venezuela kaipaa suuria ratkaisuja.” Hesari oli törkyilyssä huolissaan bolivaarisen Venezuelan ihmisoikeuksista.

VAPAUTTA JA DEMOKRATIAA KAPITALISMIN HENGESSÄ

Toimittaja Anne Salomäen artikkelissa kerrottiin kahdesta maanpaossa olevasta venezuelalaisesta ihmisoikeusjuristista Tamara Sujústa ja Enrique ter Horstista. Pariskunta asuu nykyisin Prahassa. Sujú esittäytyi useiden venezuelalaisten poliittisten vankien asianajajaksi ja yhdeksi kansalaisjärjestö Foro Penal Venezolanon (Venezuelan rikosfoorumi) perustajaksi. Hän johtaa nykyisin Prahassa toimivaa Casla-instituuttia, joka tutkii ja analysoi Latinalaisen Amerikan mm. alueen politiikkaa, diplomatiaa, mediaa ja ihmisoikeuksia. Ter Horstilla on takanaan diplomaatti- ja YK-tausta. Hän on toiminut mm. YK:n rauhanoperaatioiden päällikkönä El Salvadorissa ja Haitissa. Kumpikaan operaatio ei ollut menestystarina. Ihmisoikeusjuristit ovat jokseenkin poikkeuksellinen pakolaispariskunta.

Sitoutumaton kansalaisjärjestö Foro Penal Venezolano sai 17.7.2015 Yhdysvaltojen hallitukselta palkinnon ansioistaan venezuelalaisten poliittisten vankien asioiden ajajana ja maassa tapahtuneiden ihmisoikeusrikkomusten paljastamisesta. USA:n palkitsemat ihmisoikeusjärjestöt ovat osoittautuneet ajan saatossa olevansa paremminkin omistusoikeusjärjestöjä, jotka ajavat vapauden ja demokratian nimissä kansainvälisten suuryhtiöiden taloudellisia ja poliittisia intressejä.

VENEZUELAN VANHIN IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ FUNDLATIN AJATTELEE TOISIN

Vuonna 1968 perustetun Venezuelan vanhimman ihmisoikeusjärjestön Fundlatin (Latinalaisen Amerikan ihmisoikeuksien ja sosiaalisen kehityksen säätiö) puheenjohtaja sisar Eugenia Russian mukaan Venezuela on valtio, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Kuinka venezuelalainen ihmisoikeusaktivisti uskaltaa kyseenalaistaa suuren ja mahtailevan USA:n totuudet?

Me olemme kohdanneet myös ihmisoikeusjärjestöjä, jotka ovat saaneet taloudellista apua ylikansallisilta yhtiöiltä ja Yhdysvalloista. Nämä kansalaisjärjestöt haluavat horjuttaa niitä yhteiskuntamalleja, jotka eivät edusta heidän omaansa. USA, joka on itse ihmisoikeuksien pahin loukkaaja, ei ole itse koskaan vahvistanut kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, haluaa kuitenkin kaikkien muiden maiden noudattavan niitä. USA on niiden kansalaisjärjestöjen päärahoittaja, jotka tahtovat horjuttaa muiden maiden yhteiskuntia, etenkin niiden maiden, jotka aikovat rakentaa toisenlaista maailmaa, joka ei perustu yksinomaan äiti-maan kaupallistamiseen. Tällaisia valtiosta riippumattomia kansalaisjärjestöjä luodaan jatkuvasti, jotta voidaan hyökätä Venezuelaa ja Latinalaisen Amerikan vasemmistolaisia valtioita vastaan sekä syyttää näitä OAS:ssa ja YK:ssa ihmisoikeuksien polkemisesta. Näissä järjestöissä ihmisoikeuksien rikkojilla kuten USA:lla on paljon painoarvoa.” 

IHMISOIKEUSJURISTI ON HUOLISSAAN

Ter Horst purkaa huoliaan: ”On aina helpompi ehkäistä vahingot ennalta kuin alkaa yrittää selvittää asioita aseellisen sisäisen konfliktin jälkeen.” Prahassa asuvat ihmisoikeusjuristit kiirehtivät kansanäänestyksen järjestämistä presidentti Maduron viralta saamiseksi.  Aikaa ei ole ter Horstin mukaan tuhlattavaksi, koska hänen mukaansa Venezuela on anarkismin partaalla. ”Ryöstöjä on koko ajan enemmän, ja eri puolilla maata on mielenosoituksia joka päivä.”

Venezuelan oikeisto-oppositio on kerännyt 1,8 miljoonaa allekirjoitusta kansanäänestyksen toteuttamiseksi. On kovin erikoista, että ihmisoikeusjuristit eivät mainitse sanallakaan siitä, että kerätyistä nimistä oli n. 190 000 väestörekisterin mukaan haudan takaa kirjoitettuja. Jos nimiä ei olisi tarkastettu, kuolleetkin olisivat saaneet äänioikeuden. Kuinka kuolleiden nimien väärentäminen sopii maan perustuslain henkeen tai palvelee ihmisoikeuksia? Ihmisoikeusjuristien mukaan nimien yksityiskohtainen tarkastaminen toimii kuitenkin lähinnä pelotteena, joka vaikeuttaa nimien keruuta. Ihmisoikeusjuristit puhuvat myös väkivallan ja ryöstöjen lisääntymisestä entisessä kotimaassaan, mutta eivät mainitse sanallakaan hallituksen toimista rikollisuuden hillitsemiseksi.

VASTUULLINEN HALLITUS HALUAA TURVATA YHTEISKUNTARAUHAN

Venezuelan bolivaarisen tasavallan hallitus julisti 16.5.2016 maahan hätätilan voidakseen vakauttaa maansa ja estää sitä uhkaava ulkoinen interventio ja sisäinen vallankaappaus.  Hätätilaohjelman keskeisenä sisältönä ovat päivittäistavaroiden myynnin ja saannin turvaaminen Venezuelassa, maan sisäiset turvallisuustoimet järjestyksen ylläpitämiseksi ja epävakauden torjumiseksi, aseiden kannon kieltäminen väliaikaisesti julkisilla paikoilla (rikollisuuden suitseminen), julkisen sektorin antama tuki yksityissektorille markkinoinnissa, tavaroiden jakeluketjussa sekä hamstrauksen, kiskurihintojen, salakuljetuksen ja talousrikosten torjunta. Lisäksi Kansallinen bolivaarinen armeija takaa ravinnon ja perustarvikkeiden perillemenon asianmukaisesti väestölle. Käsittääkseni bolivaarisen hallituksen toimet eivät ole ihmisoikeuksia loukkaavia, vaan niiden toteutumista takaavia.

KUINKA MAAN PRESIDENTIN PÄTEVYYDEN MITÄTÖIMINEN LIITTYY IHMISOIKEUKSIIN?

Ihmisoikeusjuristi Tamara Sujú mitätöi presidentti Maduron pätevyyden: ”Maa oli jo kriisissä, kun Chávez kuoli. Maduro on kouluttamaton ja kykenemätön johtamaan maata, mutta suhtautuu valtansa säilyttämiseen pakkomielteisesti. Se on johtanut Venezuelan tämän päivän tilanteeseen.”

Käsittääkseni öljyn maailmanmarkkinahinnan tietoinen romahduttaminen, joka johti Venezuelan taloudellisiin vaikeuksiin, ei ollut bolivaarisen vallankumouksen syy, vaan seurausta sen olemassaolosta.

Katselin 17.5.2016 TeleSurin suoraa lähetystä, jossa demokraattisesti vaaleissa v. 2013 valittu presidentti Maduro selvitti maansa vaikeaa taloudellista tilannetta ja teki johtopäätöksiä sekä ehdotti rakentavia ratkaisuja Venezuelan ongelmien voittamiseksi. Havaitsin hänen hahmottavan maansa kokonaistilanteen varsin hyvin ja olevan myös sivistynyt ja oikeudenmukainen ihminen. Presidentin vaimo Cilia Flores on juristi kuten Tamara Sujúkin. Hän tuntee perusteellisesti Venezuelan perustuslain, missä säädetään tarkasti maan presidentin toimenkuvasta, vaaleista ja virka-ajasta. Minusta Venezuelan kansan kannalta on suorastaan onni, että heidän presidenttinsä ei ole suorittanut loppututkintoa missään kansainvälisessä marionetti-instituutissa. Ihmisen koulutus on vain yksi ulottuvuus hänen elämässään, joka ei kerro kaikkea hänen sivistystasostaan, sosiaalisista taidoistaan ja ammatillisesta osaamisestaan.  

OIKEISTO EI OLE HUOLESTUNUT VALLANKUMOUKSEN KANNATTAJIEN IHMISOIKEUKSISTA

Venezuelan bolivaarista hallitusta vastustavat ihmisoikeusjuristit väittävät Venezuelassa olevan poliittisia vankeja, joita vieläpä kidutetaan. Tämä väite tuntuu varsin merkilliseltä, koska esim. kevään 2002 vallankaappausyrityksen jälkeen presidentti Chávez armahti ne laittomuuksiin osallistujat, jotka eivät olleet syyllistyneet rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Venezuelan nykyisen oikeisto-opposition johdossa on edelleen samoja henkilöitä, jotka olivat v. 2002 vallankaappaushankkeen takana. He eivät istu suinkaan vankilassa.

Venezuelan oikeisto-oppositio ei piittaa bolivaarisen vallankumouksen kannattajien ihmisoikeuksista. Vuoden 2014 jälkeen maassa on murhattu jo 12 chavistaa. Nämä ovat olleet armeijan upseereita, kaupunkien pormestareita ja hallitusvastuussa olevan PSUV:in kaadereita.

Venezuelan v. 1999 perustuslain 2. artiklan mukaan: “Venezuela rakentuu demokraattisesta ja sosiaalisesta oikeusvaltiosta ja oikeudenmukaisuudesta, joka pitää ylimpinä arvoina oikeusjärjestyksessään ja toimissaan elämää, vapautta, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa, solidaarisuutta, demokratiaa, sosiaalista vastuuta ja yleisesti etusijalla ihmisoikeuksia sekä eettistä ja poliittista moniarvoisuutta.”

Jos kansalainen rikkoo Venezuelan bolivaarisessa tasavallassa perustuslakia, hän joutuu siitä rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Matti Laitinen

Hands Off Venezuela – Finland
Lähteet: HeSa 27.5.2016; El Universal 17.7.2015; Lucas Koerner: Eugenia Russian haastattelu, venezuelanalysis.com 25.6.2015, kuva:TeleSur.

BOLIVARIAN VENEZUELA IN THE AXIS OF AGGRESSION

For years Venezuela has been in the axis of systematic aggression and distortion by the media. The situation escalated yet further when the right wing coalition party MUD seized power in the 2015 elections after having won a clear majority of National Assembly seats in the country. According to President Nicolas Maduro the current situation resembles the spring 2002 coup attempt a lot. The same forces are attempting yet another coup. Because of this President Nicolas Maduro declared a national emergency on 13 May 2016 in order to stabilise the situation in the country, and to prevent a foreign intervention that is threatening it from without, and a coup d'état from within.

The change of power from left to right in Argentina and Brazil undermines the Latin American integration, and it will negatively reflect the work of the UNASUR, an organisation of co-operation in South America. By consequence, Venezuela has lost many of its allies in its own continent. The right wing winds in the region also threaten Venezula's future.
 
THE THREAT FROM WITHOUT
The co-operation of the Venezuelan right wing opposition and the US government is an irrefutable fact. Via their embassy in Caracas, the US operates the right wing opposition of the country, and finances it with the direction of the organisation the National Endowment for Democracy (NED). NED is a political aid organisation founded in 1983, and it is financed and supported by the US congress. It claims to be ‘guided by the belief that freedom is a universal human aspiration that can be realized through the development of democratic institutions, procedures, and values’. NED claims to support NGOs that promote democracy in Africa, Asia, Central and Eastern Europe, Eurasia, Latin America and the Middle East with hundreds of donations yearly. The organisation names as its set of values human rights, independent media, civic education, and strengthening of democratic values and culture.

The US spy plane AWACS Boeing E-3 Sentry has already twice breached the Venezuelan air space in May 2016. The radar aircraft is an improved military version of Boeing 707-jet plane, that can be used in various intelligence missions, eg. photographing, nuclear observation and electronic espionage. The former president of Colombia, Alvaro Uribe, suggested in a conference held in Miami in the beginning of May that foreign soldiers should be sent to Venezuela to help the right wing opposition. Although Venezuela has been able to take care of all of its international duties and debts in time, the land hasn't been given loans to finance its own national investments.


THE THREAT FROM WITHIN
The US backed right wing opposition in Venezuela tries to agitate people to rise up and resist the national emergency state by organising a mass demonstration and riots. Anybody can still protest in the streets as long as the protests won't turn into violent riots. The government requires that the demonstrators respect the laws and officials of the country.

The right wing opposition in Venezuela has collected 1,85 million signatures to have a referendum demanding an ousting of the president. In the inspections 190 000 of the signatures collected have turned out to be posthumously written according to national registers. Even if the opposition managed to get the required two million signatures, it would still take 170 days to organise a referendum. In addition, any registered voter can file a complaint about breeches that may occur during this process, in which case the referendum could be postponed even further.
The government has several times invited the representatives of the right wing opposition to a dialogue over the problems in the country. The opposition has completely refused all negotiations. The national assembly that is currently in the hands of the right wing refuses to accept a national emergency.

 CONTENTS OF THE EMERGENCY PROGRAM
The central contents of the emergency program declared by the Bolivarian Government are securing the sale and supply of groceries in Venezuela, curbing the effects of climate change by regulating public and private sector working hours, internal security measures in the country to maintain order and to ward off instability, prohibition to carry weapons temporarily in public places (bridling crime), providing support from the public to the private sector in marketing, and in the distribution chain of goods, and preventing hoarding, exorbitant prices, smuggling and economic crime. In addition, the national Bolivarian army guarantees the successful delivery of alimentation and basic supplies to the population. The Government regulates the sale of currency, unless its purposed use meets the needs of the population and revives the national economy. The Minister of Finance covers the costs resulting from these measures.

INTERNATIONAL MEDIA IS PUSHING FOR A CHANGE OF POWER

The Bolivarian Revolution is being consistently maligned in International Media. The International Press releases news about a desperation of President Maduro while prognosing that he will leave office before his term. He is accused of conspiracy and plotting a military coup. He is claimed to have bought guns to be used against civilians. In addition, they say that the country is at the brink of Civil War. In President Maduro’s own estimate the international distortion campaign in the media strives for a general acceptance of foreign intervention directed at Venezuela.

Helsingin Sanomat joined, as is its custom, the international pack of hyenas on 18.5.2015:” The low oil prices in the world would be a problem for Venezuela, even if the country were governed well. Now it is giving its finishing touches to a calamity which Maduro calls an economic war against Venezuela. We have seen them in South America, but this calamity is caused by the Venezuelan government itself.”


WE HAVE THE RIGHT TO SELF-GOVERNMENT

President Nicolas Maduro stated in an international Press Conference held on 17.5.2016 in Caracas:” We have the right to self-government. We have been enjoying it in Venezuela for 17 years. We are victims of imperialism. This is its worst attack in 10 years. Owners of various media are important agents in this policy. This is a conspiracy of international media against the Venezuelans so that all the deeds of the right-wing opposition would be justified. You will not get from here what you are after!

The military intervention on Venezuela has not succeeded so far. The imperialists want to take back the power they lost in 1999 to Hugo Chávez. We must rise up in resistance against the intervention for humanism, democracy and revolution. We will do everything in our hands to achieve internal peace in our country.

We ask for peace and cooperation in our continent. We have the right to grow and develop independently. We ask for solidarity from the world. We will not kneel, but we intend to act in a humanistic and democratic way in accordance with our Constitution in every circumstance and situation. We plan to make it through these difficult circumstances.”

WHY SHOULD WE DEFEND THE BOLIVARIAN VENEZUELA?

According to Article 2 of Venezuela’s Constitution from 1999: “Venezuela constitutes itself as a Democratic and Social State of Law and Justice, which holds as superior values of its legal order and actions those of life, liberty, justice, equality, solidarity, democracy, social responsibility and, in general, the preeminence of human rights, ethics and political pluralism.”

Since 1999 the Bolivarian Venezuela has obliged itself to fulfill national and international human rights obligations, including political, economic, social, cultural and civil rights. According to the UN Convention On Human Rights:” Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.”

 A society capable of providing all its members an equal, decent and just life, and clean environment, is a sustainable society. The right-wing opposition of Venezuela is not offering the Venezuelans such an option. Its alternative is to overturn the Constitution of the country and cruel neoliberal capitalism. It would mean in practice severe trimming of state income, cutting social security, an independent Central Bank, increase in interest rates, privatising state-owned companies, the state pulling out of production and import, ending price regulation and floating the exchange rate of the bolivar, recanting the control of the movement of capital and of the transparency of the Government. This policy would lead to the destruction of the social achievements of the Bolivarian Revolution and the Civil War likely to ensue it.

Matti Laitinen 18 May, 2016
Hands Off Venezuela – Finland

Translated into English Minna ja Tiina Virtanen

Sources: Venezuelanalysis: James Suggett, 27 December, 2015 ”Potential Paths out of the Economic Crisis”; Telesur: 17 May, 2016; the Constitution of Venezuela 1999; Venezuelanalysis: 17 May, 2016; Helsingin Sanomat newspaper 18 May, 2016