torstai 19. helmikuuta 2009

VENEZUELAN
KANSANÄÄNESTYKSESTÄ


Seurasin kaksi viikkoa Venezuelassa Margaritan saarella vaalityötä ja katselin iltaisin telkkarista, kuinka väki liikkui suurkaupungeissa. Grande Caravan oli juhlavaa katseltavaa. Hugo Chávez liikkui kansan keskuudessa avomaasturissa ja jengiä oli ahtautunut slummien kapeille kujille kymmenin tuhansin roikkuen parvekkeilta ja katoilta. Näytti yhdeltä kaaokselta. Vaatii rohkeutta esiintyä sellaisessa tungoksessa.

Katselin myös Espanjan TV24:ää, jonka uutisissa SI–tilaisuuksista näytettiin tilanteita, joissa kansa vasta joko kokoontui tai oli jo poistunut paikalta, vaikka niissä oli varmasti 100 000 - 500 000 ihmistä...

CCN-kanavan uutisissa Chávezia näytettiin kuin jotain idioottia. Kuvia oli yhdistelty sopivasti eri tilanteista. Näytti kerrankin, että NO-puolen mielenosoituksen kuvat oli otettu Hugon tilaisuudesta. Niissä oli vain retusoitu Hugo pois autonkatolta ja pantu pari NO-julistetta kulkueen kärkeen ja lisäksi punaisista lipuista oli poistettu SI-tunnukset.. Että tällaista tämä meidän länsimainen mediamme on.


Margaritalla, sen pääkaupungissa Porlamarissa, olin parina päivänä seuraamassa vaalityötä. NO-porukkaa ei ollut jalkautunut sinne ollenkaan tai siitä ei näkynyt muualla, kuin tolppajulisteissa ja muutamalla taululla katujen varsilla.

NO-puoli häiritsi SI-tilaisuuksia autontorvia ja musiikkia huudattaen. Si-joukot tekivät kaupungilla ja turistialueella todella aktiivisesti hommia. He jakoivat lennäkkejä ja keskustelivat porukan kanssa. Kovaäänisautot kiertelivät kaupunkia. Se oli muuten kuin lähes meikäläisten entisaikojen perinteistä hommaa.

Pari lentolehtistä tarttui käteeni. Toisessa oli perustuslainpykäliä, joihin he vetosivat. Toinen käsitti Chávezin julkaiseman 10 kohdan ohjelman, jonka he julkaisivat noin viikkoa ennen vaaleja. Ohjelman torppasivat mm, demarit, jotka väittivät sen johtavan sosiaaliseen katastrofiin.

Varsinainen vaalityö TV:ssa loppui jo perjantaina 13.2.2009. Kaduilla liikkui vielä sen jälkeenkin porukoita jakamassa lennäkkejä. Vaalipäivänä kansaa ei juuri liikkunut ainakaan "meidän" alueella, joten vaikutti aika rauhalliselta. Alkoholin myynti myös lopetettiin jo perjantaina iltapäivällä. Kieltolaki oli voimassa maanantaihin iltapäivään klo 14.00 asti.

Sunnuntaina, kun vaalintulos julkaistiin noin klo 9.30, turistialueen laidalla olevasta kylästä alkoi ilotulitus. Siellä oli ilmeisesti kunnon juhlat niin, kuin oli Caracasissakin.

Bolivaarisin vallankumousterveisin

Seppo Aaltonen
Venezuela


tiistai 17. helmikuuta 2009Venezuelan perustuslakikansan-
äänestys antoi Chavezille jatkoajanVenezuelassa 15.2.2009 pidetyssä perustuslakikansaäänestyksessä hyväksyttiin presidentin virkakauden jatkaminen. Venezuelan kansallinen vaalineuvosto on ilmoittanut, että Kyllä-äänet voittivat 54,36 % hyväksytyistä äänistä. Ei-äänten osuus oli 45,63 %.


Kaikkiaan 16 767 511 venezuelalaista antoi äänensä näissä vaaleissa, joissa ratkaistiin maan presidentin virkakauden jatkaminen. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että Venezuelan istuva presidentti Hugo Chávez voidaan valita uudelleen vuoden 2012 vaaleissa ja sen jälkeenkin.


Chávez valittiin ensimmäisen kerran presidentiksi vuonna 1998 ja toisen kerran vuonna 2006. Hän itse ilmoitti olevansa tyytyväinen vaalien tulokseen. "Venezuela tulee pysymään Latinalaisen Amerikan muutoksen johtavana voimana eikä paluuta vanhaan enää ole", hän sanoi.


Hugo Chávez on ilmoittanut poliittiseksi linjakseen "21. vuosisadan sosialismin" rakentamisen. Koko valtakautensa ajan hän on ajanut Venezuelan riippumattomuutta Yhdysvalloista sekä monikansallisista yhtiöistä ja rahoitusjärjestelmistä. Samalla hänen myötävaikutuksellaan on toteutettu Latinalaisen Amerikan sisäistä integraatiota ja luotu mm. ALBA-valtioyhteisö, johon kuuluvat Venezuelan lisäksi Kuuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras ja Dominica.


Chávezia vastaan tehtiin vuonna 2002 epäonnistunut vallankaappausyritys.


Xinhua News Agency / KOMINFORM

torstai 12. helmikuuta 2009

Venezuelan Chavez: Torjuin vallankaappausyrityksen

Ulkomaat - 06:54 - 12. helmikuuta 2009 - Hämeen Sanomat / STT

Venezuelan presidentin Hugo Chavezin mukaan maassa on paljastunut vallankaappaussuunnitelma.

Chavez kertoi tv-haastattelussa, että joitakin sotilaita on pidätetty ja suuri määrä aseita takavarikoitu.


- Tilanne on hallituksen hallinnassa, hän vakuutti.Tarkempia tietoja pidätettyjen määrästä ei annettu.

Presidentin mukaan salaliittolaiset yrittivät soluttautua presidentinpalatsiin ja hankkia tuekseen opposition hallitsemia armeijan yksiköitä. Lisäksi pääkaupunki Caracasin liepeiltä löytyi suuri asekätkö, jossa oli raketinheittimiä, sinkoja sekä räjähteitä.

Venezuelassa järjestetään sunnuntaina kansanäänestys perustuslain muutoksesta, joka poistaisi rajoitukset presidentin virkakausien määrälle. Näin Chavez voisi asettua ehdolle vielä kolmannelle kaudelle. Muutos tosin on kertaalleen torjuttu äänestyksessä vuonna 2007.

tiistai 10. helmikuuta 2009


BOLIVAARINEN VALLANKUMOUS IHMISEN ASIALLA


Venezuelan sosiaalinen ja taloudellinen kehitys v. 1999–2009

Venezuelan talouden laajentuminen alkoi v. 2003 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun maan hallitus otti hallintaansa kansallisen öljy-yhtiön (PDSVA). Tuon tapahtuman jälkeen maan bruttokansantuote on lähes kaksinkertaistunut (94,7 %).

Suurin osa talouden kasvusta on tapahtunut öljysektorin ulkopuolella. Yksityinen tuotanto on kasvanut nopeammin kuin julkinen sektori.

Samaan aikaan maassa elävien köyhien ihmisten määrä on puolittunut (54 % arvoon 26 %). Äärimmäinen köyhyys on vähentynyt Hugo Chávezin valtakaudella jopa yli 72 %. Köyhyys on määritelty vain käteistulojen perusteella, eikä siinä ole huomioitu pääsyä maksuttomaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Kymmenvuotiskauden aikana köyhien venezuelalaisten kotitalouksien määrä on alentunut 39 %.

Gini-indeksillä mitattuna epätasa-arvoisuus on myös supistunut olennaisesti. Vuonna 1999 indeksi oli 47 ja nykyisin se on pudonnut arvoon 41. Gini-indeksillä kuvataan valtioiden tulojaon tasaisuutta. Mitä lähempänä nollaa indeksi on, sitä tasaisempi on väestön tulojako.

Venezuelan kansalaista kohden käytettävät sosiaaliturvaan menot ovat kolminkertaistuneet seurantakaudella v. 1998–2006. Samaan aikaan lapsikuolleisuus on vähentynyt kolmasosaan. Julkisen sektorin terveyskeskuslääkärien määrä on 12-kertaistunut v. 1999–2007 taaten näin miljoonien ihmisten pääsyn terveydenhuollon piiriin.

Koulutuksessa on tapahtunut huomattavaa kehitystä etenkin korkeammassa koulutuksessa, jossa opiskelunsa aloittaneiden määrä on reilusti tuplaantunut.

Työmarkkinoilla on myös ilmennyt merkittäviä muutoksia. Työttömyys on pienentynyt 11,3 % lukemaan 7,8 %.

Venezuelan ulkomaan velka suhteutettuna maan bruttokansantuotteeseen on laihtunut 25,6 % arvoon 9,8 %. Valtion julkinen velka on nykyään vain 14,3 % BKT:sta.

Venezuelan talouden haasteet

CEPR:n raportin mukaan Venezuelan suurin haaste on tällä hetkellä maailman talouden taantuma. Tämä vaikuttaa maan talouteen pääasiallisesti öljyn hinnan muodossa, joka on alentunut 70 % verrattuna heinäkuuhun 2008. Öljystä maksetaan nykyisin vain alle 45 $ barrelilta. Tämä on johtanut maan vaihtotaseen alijäämään. Tästäkin huolimatta, koska Venezuelalla on n. 82 miljardin dollarin edestä valuuttavarantoja, se kykenee rahoittamaan vaihtotaseensa alijäämän jonkin aikaa, vaikka öljyn hinta pysyisi seuraavat kaksi vuotta näin alhaisella tasolla. Ekonomistien käsityksen mukaan öljyn hintaa kiipeää 60 dollariin barrelilta joulukuussa 2010.

Matti Laitinen

Lähde: The Chávez Administration at 10 Years, The Economy and Social Indicators: Center for Economic and Policy Research (CEPR), Washington DC, February 2009.

torstai 5. helmikuuta 2009

WILLIAM BLUMIN VASTAUS OBAMAN CHAVEZ-KOMMENTTEIHIN

Alas, Mr. President, among other disparaging remarks, you've already accused Chavez of being "a force that has interrupted progress in the region."7 This is a statement so contrary to the facts, even to plain common sense, so hypocritical given Washington's history in Latin America, that I despair of you ever freeing yourself from the ideological shackles that have bound every American president of the past century. It may as well be inscribed in their oath of office — that a president must be antagonistic toward any country that has expressly rejected Washington as the world's savior. You made this remark in an interview with Univision, Venezuela's leading, implacable media critic of the Chavez government. What regional progress could you be referring to, the police state of Colombia?

Voi sentään, herra presidentti, muiden halventavien huomautusten lisäksi te olette jo syyttänyt Chavezia ‘voimaksi joka on keskeyttänyt seudun edistyksen’. Tämä lausunto on niin tosiasioiden vastainen, jopa terveen järjen, niin tekopyhä suhteessa Washingtonin historiaan Latinalaisessa Amerikassa, että vaivun epätoivoon miettiessäni pystyttekö koskaan vapautumaan niistä ideologisista kahleista, jotka ovat sitoneet jokaista Amerikan presidenttiä viimeiset sata vuotta. Sen voisi yhtä hyvin sisällyttää virkavalaan- että presidentin on vastustettava jokaista maata, joka on avoimesti torjunut Washingtonin maailman pelastajana. Te teitte tämän huomautuksenne Univisionille, Venezuelan johtavalle medialle ja leppymättömälle Chavezin hallinnon kriitikolle. Mihin seudulliseen edistykseen te viittasitte, Columbian poliisivaltionko ?

William Blum (käännös: Rauni Salminen)
HANDS OFF VENEZUELA – FINLANDIN HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Pandin toimitilat, Fleminginkatu 7 Helsinki
Aika: 2.2.2008 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

1 § Puheenjohtaja Rauni Salminen avasi kokouksen.

2 § Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat: Juha Kovanen ja Tommi Lievemaa.

4 § Ilmoitusasiat
· Stig Lång ehdottaa mielenosoituksen järjestämistä Ranskan lähetystön edessä Haitin Aristiden syrjäyttämisen vuoksi. Stig pitäisi puheen paikalla.
· Pen-mielenosoitus Itsenäisyyspäivänä Dubrovnikissa sujui rauhallisesti. Sen jälkimainingit olivat sitäkin kovemmat. Järjestömme tuli tunnetuksi.

5 § Eulerin vierailun jälkipyykki
· Matti Laitinen kertoi Eulerin vierailuun liittyvistä taloudellista ja käytännön järjestelyistä ja niistä suoriutumisesta. Kokous totesi yksimielisesti, että HOV suoriutui vierailun järjestämisestä hyvin. Järjestöllä on tilillään varoja vierailun jälkeen 15 euroa. Kokous päätti, että Tommi Lievemaa tiedustelee jälkikäteen DSL:lta sen jo aiemmin lupaamaa taloudellista apua.


· Tilaisuuden osanotto jäi HOV-liikkeen ulkopuolisten henkilöiden suhteen vähäiseksi. Tähän vaikuttavat mm. suomalaisten heikko yleinen Venezuela-tietoisuus, vasemmistopuolueiden johdon ideologiset asenteet Chávezia kohtaan, vasemmistosivistyneistön väheksyntä bolivaarista vallankumousta kohtaan sekä suomalaisen lehdistön suorittama mielipidemuokkaus. HOV mielletään kentällä radikaaliksi vasemmistojärjestöksi.

6 § Yhdistyksen talous
· Yhdistyksen talouden kohentamiseksi aloitetaan jäsenhankintakampanja sekä kerätään jäsenistöltä v. 2009 jäsenmaksut.
· Matti Laitinen lähettää jäsenhakulomakkeen Rauni Salmiselle, joka toimittaa sen HOV-keskustelufoorumiin ja kiertoon sähköpostitse.

7 § Kevätkauden toiminta
· Julkaistaan v. 2009 ”Bolivaarinen vallankumous ja demokratia” –kirja. Kustannusarvio 1 350 euroa Mediapinta Oy:ssä (painos 200 kpl, sivuja 100, koko 14x15 cm). Halukkaat voivat kirjoittaa artikkelin kirjaan. M. Laitinen koordinoi kirja-projektia. Sen kustantamiseen haetaan taloudellista tukea:

1. Venezuelan suurlähetystöstä (G. Garcia ja M. Laitinen)
2. Kansainväliseltä HOVilta (RS ja ML).
3. R. Salminen ottaa yhteyttä Gemaan Venezuelassa.
4. UM:n tiedotustuki elokuussa 2009.
5. Sponsoritukea Pand, Latam ja DSL.
· Jatketaan osallistumista Palestiina toimintaan. Palestiinan puolesta julkaistu jo yksi HOVin laatima julkilausuma (T.L.)

Bolivaarinen vallankumous ja demokratia –julkaisun sisältö
- Lyhyt yhteenveto bolivaarisesta vallankumouksesta
- Venezuelan vasemmistolaisten järjestöjen historiasta (GG)
- Kansannousu v. 1989 Caracasissa
- Vuoden 1999 bolivaarinen perustuslaki
- Kevään 2002 vallankaappausyritys
- Sosiaaliset kampanjat eli missiot
- Osallistuva demokratia (bolivaariset piirit ja yhteisöneuvostot)
- Tapauskuvaus yhteisöneuvostosta
- 21. vuosisadan sosialismi
- Yksityisen median merkitys Venezuelassa
- ALBA
- Geman haastattelu


· Yleisötilaisuudet Pandin toimitiloissa: Haiti-tilaisuus – neljä vuotta vallankaappauksesta 1.3. tai 6.3.2009 (Stig Lång); Meksiko-solidaarisuuskonsertti 14.3. 2009 ja 11.4.2009 Seitsemän vuotta Venezuelan vallankaappausyrityksestä (R.S. elokuva, ML tekniikka + selvitys tapahtumista).

· HOV osallistuu Helsingin sosiaalifoorumiin 24.–25.4.2009 Arbiksella. Juha Kovanen hoitaa ilmoittautumisen. Luento aiheesta: Osallistuva demokratia ja ilmaisunvapaus Venezuelassa. M. Laitinen alustaa osallistuvasta demokratiasta. T. Lievemaa pyytää demarinuori Lauri Holappaa toiseksi alustajaksi.

· Kokous päätti, että HOVin hallitusten kokousten edellä pidetään tilannekatsaus, joka koskettaa jotain latinalaisen Amerikan maata. Seuraavassa kokouksessa M. Laitinen kertoo Venezuelan tilanteesta.

· Kokouspöytäkirjat julkaistaan Hands off Venezuela-blogissa.

10 § Muut esille tulevat asiat
· HOVin seuraava hallituksen kokous pidetään 9.3.2009 klo 19.00 Pandissa.

11 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.


Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2009
Rauni Salminen Matti Laitinen
pj. siht.