tiistai 21. maaliskuuta 2017VENEZUELAN BOLIVAARISEN TASAVALLAN KANSANVALLAN ULKOMAISTEN SUHTEIDEN MINISTERIÖN VIRALLINEN TIEDONANTO
 
Venezuelan bolivaarinen tasavalta hylkää varauksettomasti Amerikan valtioiden järjestön (OAS) pääsihteeri Luis Almagron esittämän, luvattoman ja laittoman Venezuela-raportin, koska se ei perustu asianmukaisiin tietoihin eikä myöskään OAS:n omiin toimintaperiaatteisiin.
 
Luis Almagro tunnetaan Venezuelan kansan vihollisena. Hän on luonut sarjan valheellisuuksia Venezuelan tasavallasta ainoana tavoitteenaan edistää kansainvälistä väliintuloa maahamme. Nämä valheet kärjistävät taloudellista sotaa, jota käydään Venezuelan yhteiskuntaa vastaan. Hänen toimensa ylittävät hänen omat valtuutensa OAS:n pääsihteerinä. Ne merkitsevät valta-aseman väärinkäyttöä, jossa hän kohdistaa vihaansa Venezuelaa kohtaan yhteistyössä Venezuelan ääriliikkeiden sekä epädemokraattisen ja vallankaappausta hautovan opposition kanssa.
 
Luis Almagron toimintaa motivoi Venezuelan ääriainesten halveksiva kauna. Hänen karmeat kirjoituksensa katoavat historian syvyyksiin esimerkkinä siitä, kuinka hän kykeni tuhoamaan toimivan organisaation. On valitettavaa, että herra Almagron pyrkii elvyttämään OAS:n historian synkimpiä interventioita ja vallankaappausta tukevia sivuja, jotka rikkovat oikeudellisesti ja räikeästi Venezuelan laillista ja perustuslaillista yhteiskuntajärjestystä sekä myös OAS:n peruskirjaa, sen perusperiaatteita ja sen sääntöjä.
 
Maanosan ulkoministerit tapasivat 15.6.2016 pidetyssä OAS:n yleiskokouksessa (Dominikaanisessa tasavallassa), jossa he painottivat huoltaan tällaisista väärinkäytöksistä ja päättivät antaa kokouksen pysyvälle neuvostolle palautetta Almagron edesottamuksista.
 
Luis Almagro toimii Venezuelan fasistisen oikeiston keihäänkärkenä, joka kiusaa epäilyksillään, horjutuksillaan ja hyökkäyksillään periaatteellisesti Venezuelaa. Tälle on ominaista valheiden laiton ja vilpillinen käyttö pyhää isänmaatamme vastaan.  
 
Venezuelan bolivaarinen tasavalta ryhtyy aikanaan vastaaviin asianmukaisiin toimiin ja tuomitsee koko maailman edessä tämän aggressiivisen väärintekijän aikeet estää meidän horjumatonta päätöstämme jatkaa elämäämme rauhassa, täysivaltaisina ja itsenäisinä, kuten kaikilla kansakunnilla on oikeus kaikkialla maailmassa.
 
Surkeat ja kapinalliset salaliitot ja toimet, joita Luis Almagro pyrkii edistämään OAS:n kautta, eivät estä meidän isänmaatamme ja kansaamme etenemästä valoisaan tulevaisuuteen, jossa meitä tullaan pitämään vapauttajina.
 
Caracas, Venezuela 14.3.2017
 
TAUSTATIETOJA AMERIKAN VALTIOIDEN JÄRJESTÖSTÄ (OAS)
 
Kylmän sodan kunniaksi USA perusti Panaman kanavavyöhykkeelle v. 1946 sotilasakatemian, jossa koulutettiin diktaattoreita, tappajia ja kiduttajia koko Latinalaisen Amerikan tarpeisiin. CIA perustettiin v. 1947 nojautuen kansallista turvallisuutta koskevaan lakiin. Samaan aikaan presidentti Truman julkaisi kuuluisan oppinsa: ”Uskon, että USA:n politiikan on pyrittävä tukemaan kaikkia vapaita kansoja, jotka vastustavat aseellisten vähemmistöjen pyrkimyksiä alistaa nämä kansat tai painostaa niitä ulkoapäin.” Myöhempi käytäntö on osoittanut, että nämä ”vapaat kansat” ovat tarkoittaneet jenkkimyönteisiä kansoja ja ”aseelliset vähemmistöt” ovat edustaneet vasemmistolaisia kansallisia vapautusliikkeitä.
 
OAS väitetään olevan Amerikan itsenäisten valtioiden muodostama kansainvälinen järjestö. USA onnistui vetämään Latinalaisen Amerikan maat vaikutuspiiriinsä entistä tiukemmin niiden liittyessä v. 1948 perustetun OAS:n jäsenvaltioiksi. Järjestön pääsihteeriksi on ollut tapana valita USA:n kannattama ehdokas.
 
Järjestön peruskirjan mukaan sen tavoitteena on edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia, toimia rikollisuutta ja huumekauppaa vastaan, turvata rauhan säilyminen ja pyrkiä muodostamaan koko Amerikan käsittävä vapaakauppa-alue. Järjestön luonteeseen kuuluvat myös rauhanvälittäminen alueen riita-asioissa ja sodissa, alueellisen köyhyyden poistaminen ja aseiden määrän rajoittaminen sekä kulttuurillinen ja taloudellinen yhteistyö. Käytännössä järjestö oli alun perin suunnattu nimenomaan jäsenmaiden etenkin USA:n uhkana pitämää kommunismia vastaan.
 
Venezuela on aiheuttanut OAS:lle hampaiden kiristystä, koska se perusti v. 2004 yhdessä Kuuban kanssa Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansojen yhteisön (ALBA).  ALBA-sopimuksen pitkäntähtäimen päämääränä on luoda v. 2019 mennessä yhteinen valuutta ja parlamentti sekä yhteiset kaupan, politiikan ja talouden instituutiot. Sen toiminnan keskiössä ovat olleet yhteiskunnan kurjimmassa asemassa olevien hyvinvointi ja läntisen pallonpuoliskon kehittymättömiin maihin kohdistuvan solidaarisuuden vahvistaminen, jotta nämä voivat neuvotella kaupan käynnin ehdoista paremmista asemista kuin kehittyneiden maiden alaisuudessa. Poliittisella tasolla ALBA:n yhteyteen on jo perustettu Latinalaisen Amerikan parlamentti, jonka tavoitteena on syrjäyttää OAS:n (Amerikan valtioiden järjestö) merkitys alueella. Luis Almagron vihamielinen suhtautuminen bolivaarista Venezuelaa kohtaan saattaa selittyä OAS:n syrjäyttämisuhan kautta.
 
TAPAUS ALMAGRO
 
OAS:n nykyinen pääsihteeri Luis Almagro on 53-vuotias, uruguaylainen yliopiston kansleri. Hän on keskusta-vasemmistolaisen vallassa olevan Frente Amplio –puolueen jäsen. Hän on toiminut maansa senaatissa ja ulkoministerinä.
 
Pääsihteeri Luis Almagro lähetti v. 2015 avoimen kirjeen Venezuelan kansallisen vaalineuvoston presidentille, jossa hän syytti julkisesti maan hallituksen loukkaavan ihmisoikeuksia, monopolisoineen median, vaikuttaneen v. 2015 vaaleihin, rajoittaneen kokoontumisvapautta ja sortavan poliittisia vankeja. Hän väitti myös, ettei Venezuela noudata perustuslakiaan. Hän on puolustanut maan oikeisto-opposition vaatimaa kansanäänestystä istuvan presidentin syrjäyttämiseksi v. 2016 loppuun mennessä. Kerätyistä 1,85 miljoonasta nimestä lähes 190 000 osoittautui tarkastuksessa väestörekisterin mukaan haudan takaa kirjoitetuiksi.  Almagron mukaan Venezuelan on silti tehtävä vakavia muutoksia demokratiaansa. Almagro on väittänyt toistuvasti Venezuelan loukkaavan OAS:n peruskirjan demokraattisia artikloja, mikä estää järjestön yhtenäistä toimintaa.
 
 Almagro on asettunut julkisesti mediassa vastustamaan Venezuelan bolivaarisen tasavallan sosialistista hallitusta ja puolustamaan sen sijaan USA:n tukeman Venezuelan oikeisto-opposition harjoittamaa yhteiskunnan horjuttamista, vallankaappaushanketta ja maan taloudellista sabotointia demokratian nimissä. Bolivian ulkoministerin mukaan on hyvin valitettavaa ja halveksittavaa, että OAS: pääsihteeri edistää (Venezuelan) laillisen hallituksen kaatamista perustuslakiin ja ihmisten demokraattisen äänioikeuteen vedoten.
 
Bolivaarisen vallankumouksen päämääränä on 21. vuosisadan yhteisöllinen valtiososialismi – ei markkinatalous.
 
Suomennos ja toimitus: Matti Laitinen
(Lähteet: Wikipedia, Venezuanalysis.com ja ML:n omat artikkelit, Venezuelan ulkoministeriö)