torstai 5. helmikuuta 2009

HANDS OFF VENEZUELA – FINLANDIN HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka: Pandin toimitilat, Fleminginkatu 7 Helsinki
Aika: 2.2.2008 klo 19.00

PÖYTÄKIRJA

1 § Puheenjohtaja Rauni Salminen avasi kokouksen.

2 § Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen pöytäkirjantarkastajat: Juha Kovanen ja Tommi Lievemaa.

4 § Ilmoitusasiat
· Stig Lång ehdottaa mielenosoituksen järjestämistä Ranskan lähetystön edessä Haitin Aristiden syrjäyttämisen vuoksi. Stig pitäisi puheen paikalla.
· Pen-mielenosoitus Itsenäisyyspäivänä Dubrovnikissa sujui rauhallisesti. Sen jälkimainingit olivat sitäkin kovemmat. Järjestömme tuli tunnetuksi.

5 § Eulerin vierailun jälkipyykki
· Matti Laitinen kertoi Eulerin vierailuun liittyvistä taloudellista ja käytännön järjestelyistä ja niistä suoriutumisesta. Kokous totesi yksimielisesti, että HOV suoriutui vierailun järjestämisestä hyvin. Järjestöllä on tilillään varoja vierailun jälkeen 15 euroa. Kokous päätti, että Tommi Lievemaa tiedustelee jälkikäteen DSL:lta sen jo aiemmin lupaamaa taloudellista apua.


· Tilaisuuden osanotto jäi HOV-liikkeen ulkopuolisten henkilöiden suhteen vähäiseksi. Tähän vaikuttavat mm. suomalaisten heikko yleinen Venezuela-tietoisuus, vasemmistopuolueiden johdon ideologiset asenteet Chávezia kohtaan, vasemmistosivistyneistön väheksyntä bolivaarista vallankumousta kohtaan sekä suomalaisen lehdistön suorittama mielipidemuokkaus. HOV mielletään kentällä radikaaliksi vasemmistojärjestöksi.

6 § Yhdistyksen talous
· Yhdistyksen talouden kohentamiseksi aloitetaan jäsenhankintakampanja sekä kerätään jäsenistöltä v. 2009 jäsenmaksut.
· Matti Laitinen lähettää jäsenhakulomakkeen Rauni Salmiselle, joka toimittaa sen HOV-keskustelufoorumiin ja kiertoon sähköpostitse.

7 § Kevätkauden toiminta
· Julkaistaan v. 2009 ”Bolivaarinen vallankumous ja demokratia” –kirja. Kustannusarvio 1 350 euroa Mediapinta Oy:ssä (painos 200 kpl, sivuja 100, koko 14x15 cm). Halukkaat voivat kirjoittaa artikkelin kirjaan. M. Laitinen koordinoi kirja-projektia. Sen kustantamiseen haetaan taloudellista tukea:

1. Venezuelan suurlähetystöstä (G. Garcia ja M. Laitinen)
2. Kansainväliseltä HOVilta (RS ja ML).
3. R. Salminen ottaa yhteyttä Gemaan Venezuelassa.
4. UM:n tiedotustuki elokuussa 2009.
5. Sponsoritukea Pand, Latam ja DSL.
· Jatketaan osallistumista Palestiina toimintaan. Palestiinan puolesta julkaistu jo yksi HOVin laatima julkilausuma (T.L.)

Bolivaarinen vallankumous ja demokratia –julkaisun sisältö
- Lyhyt yhteenveto bolivaarisesta vallankumouksesta
- Venezuelan vasemmistolaisten järjestöjen historiasta (GG)
- Kansannousu v. 1989 Caracasissa
- Vuoden 1999 bolivaarinen perustuslaki
- Kevään 2002 vallankaappausyritys
- Sosiaaliset kampanjat eli missiot
- Osallistuva demokratia (bolivaariset piirit ja yhteisöneuvostot)
- Tapauskuvaus yhteisöneuvostosta
- 21. vuosisadan sosialismi
- Yksityisen median merkitys Venezuelassa
- ALBA
- Geman haastattelu


· Yleisötilaisuudet Pandin toimitiloissa: Haiti-tilaisuus – neljä vuotta vallankaappauksesta 1.3. tai 6.3.2009 (Stig Lång); Meksiko-solidaarisuuskonsertti 14.3. 2009 ja 11.4.2009 Seitsemän vuotta Venezuelan vallankaappausyrityksestä (R.S. elokuva, ML tekniikka + selvitys tapahtumista).

· HOV osallistuu Helsingin sosiaalifoorumiin 24.–25.4.2009 Arbiksella. Juha Kovanen hoitaa ilmoittautumisen. Luento aiheesta: Osallistuva demokratia ja ilmaisunvapaus Venezuelassa. M. Laitinen alustaa osallistuvasta demokratiasta. T. Lievemaa pyytää demarinuori Lauri Holappaa toiseksi alustajaksi.

· Kokous päätti, että HOVin hallitusten kokousten edellä pidetään tilannekatsaus, joka koskettaa jotain latinalaisen Amerikan maata. Seuraavassa kokouksessa M. Laitinen kertoo Venezuelan tilanteesta.

· Kokouspöytäkirjat julkaistaan Hands off Venezuela-blogissa.

10 § Muut esille tulevat asiat
· HOVin seuraava hallituksen kokous pidetään 9.3.2009 klo 19.00 Pandissa.

11 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.30.


Helsingissä helmikuun 3. päivänä 2009
Rauni Salminen Matti Laitinen
pj. siht.