perjantai 6. maaliskuuta 2009BOLIVAARINEN VALLANKUMOUS

ARVIOI ITSEÄÄN


Venezuelalainen toimittaja ja PSUVin johdon jäsen Vanessa Davies antoi 25.2.2009 haastattelun Venezuelanalysis –verkkolehdelle. Vasemmistolainen Davies on työskennellyt vuosikausia oikeistolaisessa sanomalehdessä kotimaassaan. Hän toimii vapaaehtoistyöntekijänä Venezuelan valtion omistamassa televisioyhtiössä (VTV) ja vaihtoehtomedioissa. Hänen mielestään yhteisömedia toimii vallankumouksen äänenä venezuelalaisissa yhteisöissä. Davies on tärkeä nainen vallankumouksen johdossa ja VTV:ssa. Hänen mukaansa vasta bolivaarinen vallankumous on sallinut maan kaikille naisille aseman yhteiskunnassa ja säätänyt heille perustuslaillisia oikeuksia, jotka olivat puuttuneet heiltä vuosikausia. Korkeimman oikeuden ja parlamentin puheenjohtajat sekä valtakunnansyyttäjä ovat kaikki naisia. Nykyisessä hallituksessa istuu seitsemän naisministeriä.

VAALIARVIO

Vanessa Daviesin mukaan presidentin uudelleen valinnasta 15.2.2009 suoritetun kansanäänestyksen tulos osoitti kansan enemmistön olevan vallankumouksen puolella. Kansalaiset halusivat yhteiskunnallista muutosta. Venezuelan sorrettu ja syrjitty kansa puolusti roolillaan bolivaarisen vallankumouksen jatkumista. Enemmistö heistä myös luottaa comadante Chávezin johtajuuteen.

Daviesin mielestä vaalin todellisia häviäjiä olivat yksityiset joukkoviestintävälineet. Ne toimivat kuin puolueet ja salaliitot etenkin Globovisíon. Viestintäyhtiöt pelottelivat kansaa valheilla ja terrorilla. Ihmisiä uhkailtiin lapsien ja omaisuuden nappaamisella. Mediat manipuloivat keskiluokkaa, joka on ollut historiallisesti aina hyvin antikommunistista Venezuelassa. Opposition johto lyötiin vaaleissa, koska he eivät tajua vieläkään, mitä Venezuelassa on meneillään.

VENEZUELAN YHDISTYNYT SOSIALISTINEN PUOLUE (PSUV)

Daviesin mukaan PSUV on vielä varsin nuori puolue. Tämän vuoksi monta asiaa puolueessa pitää vielä epäilemättä arvioida uudelleen ja korjata. Saavutetut tulokset kuitenkin osoittavat, että puolue on vahva ja tehokas. Se on juureutunut kaikkialle kansalliseen maaperään. PSUVissa on 5,7 miljoonaa jäsentä, joista kaikki kuitenkaan eivät ota aktiivisesti osaa toimintaan.

Tehdessään vaalityötä kansan parissa Daviesille viestittiin, että kansa on Chávezin puolella, mutta se haluaa nähdä muutoksia, yhteiskunnallisen muutoksen. Kansa tahtoo valtion työskentelevän tehokkaasti ja vastuullisesti yhteisöjen tarpeiden hyväksi.

Venezuelassa on käynnistetty Chávezin toimesta Tarkista – Korjaa – Kehitä –kampanja. Tämä on haaste sekä PSUVille että vallankumouksen aktivisteille. Haasteena muodostaa valtio, jossa kansa voi olla hallitus, kuten puoluekin haluaa ja julistaa iskulauseissaan.

Daviesin selvityksen mukaan ei ole syytä kuitenkaan unohtaa sitä, että ”he perivät kapitalistisen valtion, joka edusti ylikansallisten yhtiöiden intressejä. Valtion, joka kuului poliittisille puolueille, jotka raunioittivat ja romahduttivat Venezuelan. Tällaisessa valtiossa he tekivät vallankumouksen. Se on vallankumousprosessista huolimatta yhä edelleen saamaton valtio.”
”Voittaaksemme nämä haasteet me tarvitsemme kansamme tarmokasta osallistumista tämän valtion rakentamiseen. Kansan täytyy osallistua suuriin päätöksiin. Heitä on kuunneltava, kun he marisevat ja heillä on oltava mekanismeja, joilla he voivat vaikuttaa asioihinsa.”

PUOLUEEN SISÄISESTÄ TILASTA

”PSUV sisältää erilaisia poliittisia virtauksia. Osa porukasta suhtautuu vasemmistolaisemmin puolueeseen ja he peräävät siirtymistä kohti sosialismia ja sosialismiin. Puolueessa vaikuttaa myös vähemmän radikaaleja suuntauksia, joilla on erilainen näkemys asioista, mutta en kutsuisi sitä reformismiksi tai sosiaalidemokratiaksi. Heillä vain on paremminkin erilainen visio vallankumousprosessista. Tämä sisäinen väittely jatkuu epäilemättä. Ideana on, että debatin sallitaan jatkuvan vallankumouksellisen puolueen sisällä ja me voimme toimia yhdessä erimielisyyksistämme huolimatta. Tämä on prosessi, joka vaatii vielä kypsymistä. Lukeudun itse puolueen vasemmistoon. Mielestäni meidän vallankumousprosessimme kaipaa jatkuvaa tervettä kilpailua laajalla yhteiskuntasektorilla. Meidän pitäisi ponnistella puolueessa näiden erilaisten suuntausten rinnakkainelon ja mukaan ottamisen puolesta niin kauan kuin, tämä ei johda kompromisseihin vastavallankumouksen, korruption tai muiden sellaisten käytäntöjen kanssa, jotka eivät ole ihmisarvoisia ja vallankumouksellisia. Mikään virtauksistamme ei ole ala-arvoisten käytänteiden ulkopuolella. Voitte havaita tällaista käyttäytymistä ihmisissä, jotka väittävät olevansa vasemmalla, mutta toimivatkin kuin kuuluisivat eliittiin, joka ei ole sopusoinnussa kansan tahdon kanssa. Meidän pitäisi tarkastella asioita vähemmän dogmaattisesti ja olla avoimempia prosessille, jossa elämme ja jossa bolivaarinen vallankumous syntyi.”

TARKISTA – KORJAA – KEHITÄ (TTK)

”TTK-kampanjan kohteina ovat mm. yhteiskunnalliset kampanjat – missiot. Ne ovat olleet menestyksellistä politiikkaa vallankumouksessa. Ne puikahtivat esiin valtion rakenteista, jotka eivät vastanneet väestön tarpeisiin. Missiot ovat keino vastata väestölle ilman raskasta valtion byrokraattista koneistoa toimintakyvyttömässä valtiossa. Meidän täytyy epäilemättä arvioida uudelleen yhteiskunnallisia kampanjoita, kuten kaikkea muutakin vallankumouksessa. TTK on pysyvä käytäntö bolivaarisessa vallankumouksessa kuten muissakin vallankumouksissa. Kaikkien vallankumousten pitäisi tarkistaa itsensä, oikaista virheensä ja kehittää itseään tältä pohjalta. Kansan enemmistön pitäisi aina osallistua vallankumouksen johtoon.”

”Mision Barrio Adentro vastasi väestömme lääkinnällisiin tarpeisiin. Siitäkin huolimatta meidän on arvioitava, mikä siinä sujui hyvin ja korjattava se, mikä siinä ei toiminut, jotta Barrio Adentro voisi kohentaa väestöllemme tarjoamiaan palveluita. Samaa sovelletaan muihinkin kampanjoihin. ”

PSUV, HALLITUS JA KANSALAISJÄRJESTÖT

Presidentti Chávez on kuvaillut hallituksen ja puolueen suhdetta kahdella käsivarrella, jotka ovat kiinni samassa vartalossa. Toinen niistä on hallitus ja toinen on PSUV. Se on prosessi, joka ei toimi välittömästi yön yli nukuttua. Puolueen tulee osallistua voimakkaammin hallituksen päätöksentekoon.

Vanessa Daviesin mielestä puolue ei voi kaapata yhteiskunnallisia liikkeitä. Niille on suotava toimissaan täysi itsehallinto, omat johtajat ja oma järjestörakenne. Niiden tavoitteena on puolustaa vallankumousta ja rakentaa sosialismia kuten PSUV. Puolueesta erillään toimivien kansalaisjärjestöjen haltuunotto puolueen käsiin olisi virhe.

Lopuksi

”Venezuela on toiminut innostuksen lähteenä usealle Latinalaisen Amerikan vapautusliikkeelle. Meidän on tarkasteltava itseämme sandinistisen vallankumouksen virheiden peilistä. Mikä oli hintana sandinistien valtaan pääsylle ja heidän paluulleen hallitukseen tekemään vallankumousta?


Meillä on suuri vastuu. Me emme voi epäonnistua. Me emme voi sallia itsellemme virheiden teon ylellisyyttä. Jos me teemme virheitä – tietenkin me teemme niitä – on tärkeää, että me korjaamme ne. Me emme voi laiminlyödä kansaamme ja Latinalaisen Amerikan kansoja.”

Matti Laitinen
Lähde: www.venezuelanalysis.com