keskiviikko 27. elokuuta 2008HONDURAS LIITTYI ALBAAN - Meidän Amerikkamme Kansojen Bolivaariseen Vaihtoehtoon


Hondurasissa 25.8.2008 järjestetyssä liittymistilaisuudessa oli läsnä ALBA:n jäsenmaiden - Kuuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua ja Dominica - valtiojohtoa sekä edustajia Ecuadorista, Uruguaysta ja Dominikaanisesta Tasavallasta sekä muista alueen maista. Tilaisuuden yhteydessä Kuuban varapresidentti Carlos Lage tapasi Bolivian presidentin Evo Moralesin. Lage tervehti kaikkia historialliseen päivään osallistuneita valtuutettuja.

”Hondurasilla on riittävästi esi-isiltämme perittyä ja myös useiden vuosikymmenten jokapäiväisestä ponnistelusta kertynyttä itsenäisyyttä sanoa koko maailmalle, että emme pyydä imperialismilta lupaa liittyä ALBAan. Teemme sen isänmaallisella ja latinalaisamerikkalaisella tunteella. Teemme sen vapauden ideat aseinamme.”

Näin ilmaisi itseään Hondurasin presidentti José Manuel Zalaya Rosales kansansa laajan edustajajoukon edessä. Kansa oli saapunut Plaza de Libertadille jo aamuvarhaisesta maan 18 eri departementista. Se täytti presidentin palatsin aukion ja kuunteli puhetta.

Presidentti lähetti lämpimät terveiset Kuuban vallankumouksen johtajalle, Fidel Castro Ruzille, maan valtioneuvoston ja ministeriöiden puheenjohtajalle, Raul Castro Ruzille sekä Kuuban kansalle, joka on aina ojentanut solidaarisen kätensä Hondurasin avuksi.

Kuuban varapresidentti Carlos Lage Dávila antoi oman panoksensa riemuisaan tapahtumaan selvittämällä ALBA:n olevan alkujaan Chávezin inspiroima ja sittemmin Venezuelan presidentin ja Fidelin yhteinen projekti sekä nykyisellään se on Latinalaisen Amerikan kansojen toivo. ”Tänään voidaan puhua jo ideoista ja niiden toteutuksesta.”

Venezuelan presidentin Hugo Chávez Fríasin mukaan Bolivaarinen Vaihtoehto Amerikoille (ALBA) on itsenäisyyden, tasa-arvon ja valtioittemme kunnian tie. ”Olemme päättäneet olla vapaita, maksoi mitä maksoi”, hän painotti vaatien jatkuvaa uurastusta yhtenäisyyden puolesta, ”sillä elämä on opettanut meille, että aina, kun vihollinen on pystynyt hajottamaan meidät, se on turvautunut uuteen kolonialismiin.”

Hän mainitsi puheessaan myönteisen harppauksen Kuuban ja Venezuelan välisissä suhteissa. Maat ovat kasvattaneet alle neljässä vuodessa taloudellisen yhteistyönsä arvoa 200 miljoonasta U$ 6 500 miljoonaan U$.

Bolivian presidentti Evo Morales muistutti, että ALBA on aito vastaisku FTAA:lle (Amerikkojen Vapaakauppa-sopimus), tuolle imperiumin työkalulle, jonka neokolonialistit loivat. Hän nimesi sen myös kuoleman kulttuuriksi Latinalaisen Amerikan luonnonvarojen ja kansallisen identiteetin kannalta.

Nicaraguan presidentti Daniel Ortega kyseli, ”missä ovat kapitalismin tuomat hyödyt, kun havaitaan, että se on satojen vuosien aikana suonut kansoillemme vain köyhyyttä. Siksi tervehdän ilolla jokaista ALBA:an liittymistä, koska näen sen vapautuksen askeleena,” hän päätti puheensa.


Suomennos: Rauni Salminen