perjantai 22. elokuuta 2008LATINALAISEN AMERIKAN INTEGRAATIO VOIMISTUU

Taloudellinen integraatio Latinalaisessa Amerikassa alkoi jo II maailmansodan jälkeen. Vuonna 1955 perustettiin Latinalaisen Amerikan vapaakauppa-alue. Muita toteutuneita integraatiohankkeita ovat: Latinalaisen Amerikan integraatioliitto (ALADI) v. 1980, Keski-Amerikan integraatiojärjestelmä (SICA) v. 1995, Andien maiden yhteisö (CAN), MERCOSUR v. 1991 ja Karibian yhteisö (CARICOM) v. 1973 sekä ALBA (Bolivaarinen vaihtoehto Amerikoille) v. 2004.

Venezuelan presidentti Hugo Chávez vieraili 20.7.2008 Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa sandinistisen vallankumouksen 29. vuosipäivänä. Hän kehotti pitämässään puheessaan Latinalaisen Amerikan kansoja yhdistymään ja integroitumaan ja totesi, että Latinalainen Amerikka purkautuu nyt omana itsenään maailmankartalle kuin tulivuori. "Uskallan sanoa, että Latinalaisen Amerikan suuri yhtenäisyyden, vapauden ja oikeudenmukaisuuden päivä on koittanut.”.

PARAGUAY LIITYI REMMIIN

Paraguayn vastavalittu presidentti Fernando Lugo käväisi 19.6.2008 Venezuelassa, jossa hän keskusteli presidentti Hugo Chávezin kanssa. Lugo on vieraillut myös Boliviassa ja Ecuadorissa ja tavannut maiden presidentit Evo Moralesin ja Rafael Correan. Käytyjen keskusteluiden perusteella voidaan pitää varmana, että Lugo tulee luotsaamaan maansa ulkopolitiikka Latinalaisen Amerikan sisäisen integraation suuntaan.

Paraguayn ja Venezuelan kahdenväliset suhteet ovat muodostuneet läheisiksi poliittisen vallan siirryttyä Paraguayssa ikikonservatiiviselta Colorado-puolueelta vasemmistolaiselle APC-puolueelle (Alianza Patriótica por el Cambio).

Hugo Chávez tapasi Fernando Lugon uudelleen 18.8. Paraguayssa, jossa valtionpäämiehet allekirjoittivat useita yhteistyösopimuksia. Maiden kahdenväliset yhteistyösopimukset sisältävät ruoan, kaupan, energian, koulutuksen ja yhteiskunnallisen kehityksen yhteisiä suunnitelmia, joista osa toteutetaan varsinaisena kehitysapuna Venezuelasta Paraguayhyn. Lisäksi sopimukseen liittyy öljytoimituksia, johon osallistuvat myös Argentiina ja Brasilia.

Paraguayn varanuorisoministeri Karina Rodríguez totesi 18.8.2008, että Kuuban ja Venezuelan antamien rohkaisevien esimerkkien mukaisesti myös Paraguay pyrkii pääsemään lopullisesti eroon luku- ja kirjoitustaidottomuudesta. Kampanjassa tullaan soveltamaan kuubalaista menetelmää. Pidemmällä tähtäimellä Paraguayssa on tarkoitus pyrkiä kattavaan ja maksuttomaan opetukseen myös peruskoulu- ja yliopistotasoilla.

ALBA LAAJENEE

ALBA (Bolivaarinen vaihtoehtoehto Amerikoille -sopimus) kutsuu muita Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen valtioita keskinäiseen integraatioon ja luomaan todellinen ja elinvoimainen vaihtoehto Etelä- ja Keski-Amerikan kansoihin ja luonnonvaroihin kohdistuvalle riistolle. Sopimuksella eliminoidaan kaupankäynnin ja verotuksen esteitä, kannustetaan keskinäisiin investointeihin sekä lisätään pankkisuhteita ja yhteistyötä matkailualalla. Se syntyi vastapainoksi USA:n taloudellisille ja poliittisille alistamispyrkimyksille Latinalaisessa Amerikassa.

Joulukuussa 2004 solmitun sopimuksen pitkäntähtäimen päämääränä on luoda 15 vuodessa Etelä-Amerikan kansojen yhteisö, jolla on yhteinen valuutta ja parlamentti sekä yhteiset kaupan, politiikan ja talouden instituutiot. ALBAan kuuluu tällä hetkellä viisi jäsenmaata Venezuela, Kuuba, Bolivia, Nicaragua ja Dominica.

Hondurasin presidentti Manuel Zelaya sanoi 24.7.2008, että mikään ei voi estää maan hallitusta keskustelemasta maan liittymisestä ALBA-valtioyhteisöön. Hondurasin hallitus hyväksyi 3.8.2008 presidentin esityksen maan liittämiseksi ALBAan. Hondurasilainen Parlamentaarinen demokraattisen yhdistymisen –puolue (UD) ilmaisi 20.8.2008 Tegucigalpassa voimakkaan tukensa Hondurasin toimille liittyä ALBAn jäseneksi. Puolueen kansanedustaja Doris Gutierrez totesi lehdistölle: ”ALBA on konkreettinen tie Latinalaisen Amerikan maiden köyhyyden poistamiseksi ja alueellisen integraation edistämiseksi.”

Hondurasista tulee ALBAn kuudes jäsenmaa 25.8.2008 tilaisuudessa, johon osallistuvat nykyisten jäsenmaiden valtuuskunnat. On todennäköistä, että myös Paraguay suuntautuu yhteistyöhön ALBA:n kanssa.

Osana ALBAn toimintaa Kuuba ja Venezuela ovat perustaneet yhteisen kalastusyhtiön. Yhtiöön sijoitetaan aluksi 500 miljoonaa dollaria. Varoilla hankitaan 10 uutta ajanmukaista kalastusalusta, minkä jälkeen yhtiön alusten yhteismäärä nousee 29. Yhtiön toimintasuunnitelmaan sisältyy kolmen uuden sataman rakentaminen sekä vastaavasti satama-, lastaus-, laivanrakennus- ja varustamotoimintojen kehittäminen. Osakkaina uudessa yhtiössä ovat Kuubasta Pescavante ja Venezuelalasta Venezolana Agraria. Yhtiön toiminnan rahoittaa maiden muodostama yhteinen rahasto.

MERCOSUR

MERCOSUR (Mercado Común del Sur = Etelän yhteismarkkinat) on v. 1991 perustettu kauppavyöhyke Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn välillä. Asunciónin sopimusta paranneltiin ja päivitettiin v. 1994 Ouro Preton sopimuksella, jonka tarkoitus on edistää vapaakauppaa ja valuutan, ihmisten ja hyödykkeiden vapaata liikkumista.

MERCOSURIN 27. huippukokous pidettiin 16.–17.12.2004 Brasilian Ouro Pretossa. Kokouksen merkittävimmät tulokset liittyivät MERCOSURin ulkosuhteisiin:

(1) Kolumbia, Ecuador ja Venezuela saivat assosioidun jäsenen aseman. Kauppajärjestön assosiaatiojäseninä ovat jo aiemmin olleet Bolivia, Chile ja Peru.

(2) MERCOSUR ilmoitti kokouksen yhteydessä myös kauppasopimuksen allekirjoittamisesta Intian kanssa. Sopimus käsittää 450 tuotenimikettä.

(3) Myös Eteläisen Afrikan tulliunionin kanssa allekirjoitettiin kauppasopimus, joka käsittää 950 tuotenimikettä.

Venezuelasta on tulossa MERCOSUR-vapaakauppajärjestön viides varsinainen jäsen. Uruguay, Paraguay ja Argentiina ovat jo näyttäneet vihreää valoa Venezuelan jäsenyydelle. Jäsenyys toteutuu sen jälkeen, kun Brasilian ja Paraguayn parlamentit ovat asian hyväksyneet.

Uruguayn ja Venezuelan korkean tason valtuuskunnat tapasivat 17.8.2008 Montevideossa. Tapaamisessa keskusteltiin maiden kahdenvälisten suhteiden kehittämisestä ja Latinalaisen Amerikan sisäisen integraation edistämisestä. Kokouksesta oli sovittu Argentiinassa pidetyssä Mercosurin 35. huippukokouksessa. Neuvotteluiden tuloksena allekirjoitettiin useita maiden välisiä yhteistyösopimuksia energian, terveydenhuollon sekä tieteen ja teknologian alueilla.

ALADIN VARAULKOMINISTERIT TAPASIVAT URUGUAYSSA

Latinalaisen Amerikan integraatioliiton – ALADIn – varaulkoministerit kokoontuivat elokuun alussa Montevideoon työstääkseen edelleen alueellista vapaakauppajärjestelmää. Kokous on jatkoa maaliskuussa Montevideossa pidetylle kokoukselle, jossa työ jäi kesken lähinnä teknisluonteisista syistä. Poiketen perinteisistä vapaakauppa-alueista ALADIn huomion keskipisteessä on yhteiskunnallinen kehitys. ALADIn piirissä rakenteilla olevan vapaakauppamallin toivotaan olevan hyödyllinen kaikille kehittyville maille.

ETELÄN PANKKI ALOITTELEE

Etelä-Amerikan Etelän Pankin jäsenmaiden asiantuntijat käsittelivät 21.7.2008 Asuncionissa pankin perustamisen sopimustekstin yksityiskohtia pankin täysipainoisen toiminnan käynnistämiseksi.Pankki perustettiin jo joulukuussa 2007. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti toimia jäsenmaidensa ja jatkossa koko Latinalaisen Amerikan rahoituslaitoksena, joka on riippumaton ylikansallisista pankki- ja rahoitusjärjestelmistä. Sen käyttöpääoma on tässä vaiheessa kymmenen miljardia dollaria. Sen jäsenmaita ovat Argentiina, Bolivia, Brasilia, Ecuador, Paraguay, Uruguay ja Venezuela. Nämä maat ovat joko kokonaan tai osittain jo luopuneet yhteistyöstä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja maailmanpankin (WB) kanssa.

ETELÄ-AMERIKAN PUOLUSTUSNEUVOSTO

Etelä-Amerikan kansojen liiton (UNASUR) puolustus- ja ulkoministerit kokoontuivat 23.6.2008 Santiago de Chilessä kaksipäiväisen kokouksen muodostaakseen "Etelä-Amerikan puolustusneuvoston".

UNASUR perustettiin toukokuussa 2008. Järjestön keskushallinto sijaitsee Quitossa, Ecuadorissa. Sen toiminnan piiriin kuuluvat yhteistyö puolustuksen, energiaturvallisuuden, infrastruktuurien rakentamisen, yhteiskunnallisen kehityksen ja koulutuksen alueilla sekä jäsenmaiden erilaisuudesta johtuvien pulmien ratkaisemisessa.

Alun perin Brasilian tekemän aloitteen pohjalta syntymässä oleva puolustusneuvosto on nyt saamassa alueellisen muotonsa kokouksessa, jota tässä vaiheessa johtaa Chile.

Chile ja Bolivia ovat jo ennalta sopineet tämän valmistumassa olevan asiakirjan allekirjoittamisesta huolimatta siitä, että maiden välillä ei edelleenkään ole pysyviä diplomaattisuhteita. Chilen ulkoministeri Alejandro Foxley sanoi, että nyt syntymässä oleva puolustusneuvosto "ei sulje pois tai korvaa pois mitään olemassa olevia yleisamerikkalaisia puolustusrakenteita". Chile on ehdottanut Bolivialle UNASUR-järjestön pääsihteeriyttä.

PETROCARIBEN MAATALOUSNEUVOSTO PERUSTETTIN HONDURASISSA

Kahdeksantoista Karibian alueen korkeat virkamiehet kokoontuIvat 30.7.2008 Hondurasiin perustaakseen muodollisesti jo käytännössä toimivan Petrocariben maatalousneuvoston ja keskustellakseen neuvoston toiminnan lähimmistä tehtävistä.

Petrocaribe on alkujaan lähinnä Venezuelan öljyvarantojen pohjalle syntynyt energiayhteistyöjärjestö, jonka toiminta on laajentunut nopeasti muille elämänalueille. Se edistää osaltaan Latinalaisen Amerikan yleisiä integraatiotavoitteita. Se harjoittaa yhteistyötä ALBAn kanssa.

Hondurasin maatalousministeri Hector Hernandez selvitti kokouksen olleen yksi osa niistä toimenpiteistä, joista sovittiin Venezuelassa 12.–13.7.2008 pidetyssä Petrocaribe-maiden ylimääräisessä huippukokouksessa. Hondurasin kokouksessa käsiteltiin mm. siemenviljan ja lannoitteiden saatavuutta ja jakelua sekä karjankasvatusta.

Petrocariben maatalousneuvosto kokoontui 12.8.2008 Kuubassa keskustelemaan organisaationsa perusasiakirjojen laatimisesta ja viimeistelemisestä. Neuvostoon kuuluvat Nicaragua, Honduras, Surinam, Saint Vincent ja Grenadiinit, Jamaika, Dominikaaninen tasavalta, Venezuela ja Kuuba.

Petrocariben keskeisenä tavoitteena on ruoka- ja energiaturvallisuuden takaaminen Karibian alueella. Tässä hyödynnetään mm. jäsenvaltioiden välisiä ruokaturvasopimuksia ja rahastoa, jonka avulla öljytulot voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa ruoaksi. Maatalousministeriöiden toimeenpaneva sihteeristö keskusteli myös uusista teknologioista, viljelymenetelmistä ja muista keinoista viljelymaan kestävän ja tehokkaan käytön edistämiseksi.

Koonnut: Matti Laitinen

Lähteet: Prensa Latina / KOMINFORM ja MLS - ACN/vunet.org, http://www.kauppapolitiikka
.fi