keskiviikko 27. elokuuta 2008Tilannekatsaus bolivaariseen vallankumoukseen


SOSIAALISEMPAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN

Hugo Chávez antoi 31.7.2008 presidentille myönnetyin valtaoikeuksin 26 uutta asetusta Kansalliskokouksen hyväksyttäväksi. Ne vahvistettiin laeiksi 9.8.2008.
Lait koskevat m. yleistä hallintoa, maatalouden luototusta, Venezuelan bolivaarisia asevoimia sekä valtiontalouden ja yhteiskunnallisen kehityksen pankkia. Niiden sisältö ja tarkoitus on sosiaalinen ja niillä pyritään kaikin tavoin turvaamaan jokaisen venezuelalaisen oikeus laadukkaaseen elämään. Lakipaketin juridisen oikeellisuuden ovat vahvistaneet Venezuelan korkein oikeus ja korkeimman oikeuden perustuslakiosasto.

Laki julkisesta hallinnosta suo mahdollisuuden perustaa hallintorakenteita ja sosiaalisia kampanjoita olemassa olevan valtiobyrokratian ulkopuolelle. Lain tavoitteena on vallan siirtäminen ruohon juuritasolle – yhteisöneuvostoille.
Laki kansantaloudesta auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä kuten kollektiivinen työtuotanto ja yhteiskunnallisen ja yhteisöllisen omistuksen edistäminen.

Laki tavaroista ja palveluista sallii valtion pakkolunastaa kaikki välttämättömyyshyödykkeiden tuotantoketjut kansalliskokouksen puuttumatta asiaan.

Yhteiskunnallinen osallistuminen maataloustuotannossa yhteisöneuvostojen välityksellä taataan lailla.

Laki ravinto-omavaraisuudesta ja –turvallisuudesta. Yksityisen ja julkisen elintarviketeollisuuden on annettava etusija kansalliselle tuotannolle. Tuontia voi harjoittaa, mikäli kansallinen tuotanto on riittämätöntä. Vienti sallitaan vasta, kun omat kansalliset markkinat on täytetty.

Kansalliset asevoimat (FAN) korvataan Bolivaarisilla asevoimilla. Laki ei koske pelkästään nimeä, vaan se merkitsee myös muutoksia armeijan rakenteissa.

Venezuelan yhdistyneen sosialistipuolueen (PSUV) varapuheenjohtaja Alberto Müller korosti julkisuudessa, että kaikki tärkeimmät poliittiset instituutiot ovat nyt vahvistettujen muutosten takana ja että USA:n yritykset uudistusten häiritsemiseksi mediaa hyväksi käyttäen ovat epäonnistuneet.

Venezuelan sosiaaliturvalain osauudistus määrää yrityksille ja muille työnantajiksi katsottaville yhteisöille aiempaa huomattavasti merkittävämpiä rahallisia sanktioita sosiaaliturvalain asettamien velvoitteiden rikkomisesta. Kun sosiaaliturvalakien noudattamisen laiminlyönneistä aiemmin saatettiin määrätä vain kahden bolivarin (alle dollari) sakot, tullaan vastaisuudessa asettamaan sakkoja, joiden suuruudet ovat 10, 50 tai 100 bolivaria. Valvontaa tehostetaan vastaavasti.

KANSALLISTAMINEN

Venezuelan entinen rahaministeri Rafael Isea kertoi kesäkuussa Venezuelan kotimaisen pankkijärjestelmän vahvistamisesta ja likviditeetin luomisesta kansalliselle kehitysrahastolle (FONDEN). Isea luopuu tehtävästään ja siirtyy itse politiikkaan, tässä vaiheessa ehdokkaaksi Araguan osavaltion kuvernööriksi. PDVSA:n johtajana ja Kuuban suurlähettiläänä toiminut Ali Rodriquez jatkaa Isean työtä kansallisten ja itsenäisten pankki- ja rahoitusjärjestelmien luomisessa ja vakiinnuttamisessa. FONDEN-kehitysrahaston likviditeetti on tässä vaiheessa 93 miljardia dollaria. Venezuelan kansalliset rahoitusresurssit ovat jo aiemmin tehneet ylikansallisen kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) toimet Venezuelan taloudessa tarpeettomaksi.

Venezuelan presidentti Hugo Chávez kansallisti 31.7.2008 yhden maan suurimmista pankeista – Banco de Venezuelan, jonka omistaa espanjalainen Grupo Santander. Banco de Venezuela oli yksi neljästä suuresta yksityisestä pankista, joiden hallussa oli 80 % maan pankkisektorista. Se tuotti v. 2007 voittoja yhteensä 170 miljoonaa dollaria. Pankki otettiin valtion haltuun suurten liikevoittojensa vuoksi. Aikaisemmin pankki vei voittonsa ulkomaille. Pankki valjastetaan palvelemaan venezuelalaisten etuja. Julkisen pankkisektorin osuus pankkitalletuksista on operaation jälkeen 24,4 % ja lainoista 16,4 %.

Venezuela kansallisti 18.8.2008 maan sementtiteollisuuden, koska sementtiteollisuuden kansallistamista koskevan lakimuutoksen voimaantulon määräaika kului umpeen. Kansallistamisella pyritään kansallisen asuntotuotannon voimakkaaseen tehostamiseen ja uudistamiseen. Uudessa yhteisyrityksessä tulevat olemaan osakkaina meksikolainen CEMEX, hollantilainen Holcim ja venezuelalainen National Factor of Cement (Lafarge Group) siten, että Venezuelan valtion osuus koko osakekannasta on 60 %.

OMAN TEOLLISUUSTUOTANNON KEHITTÄMINEN

Venezuela vaatii omalta öljy-yhtiöltään työntekijäin asemasta huolehtimista. Venezuelan valtiollinen öljy-yhtiö PDVSA perusti 19.7.2008 käyttöönsä keskussuunnitteluelimen. Sen tehtävänä on arvioida yhtiön inhimillisiä resursseja, työolosuhteita koskevia säännöstöjä ja niiden toimivuutta käytännössä. Venezuelan energia- ja öljyministeri, PDVSA-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Rafael Ramirez kehotti kaikkia yhtiön johtajia, osastopäälliköitä ja työnjohtajia ottamaan työntekijät huomioon inhimilliseltä kannalta ja pitämään jatkuvaa yhteyttä suorittavan työn tekijöihin heidän työolosuhteidensa seurannan sekä yleisen työhyvinvoinnin kannalta. Ramirez kertoi PDVSA-yhtiön uusittavien sisäisten säännöstöjen suuntautuvan työn demokratisointiin siten, että jokainen työntekijäin tekemä valitus otetaan huomioon ja tutkitaan.

Venezuela käynnistää lähiaikoina kahdeksan ruokakasvien siemeniä tuottavaa tehdasta.Näin saavutetaan 10 % lisäys kansalliseen ruokaviljan tuotantoon. Viljan tuotantoa edistetään yhteistyössä Iranin kanssa. Projektin tarkoituksena on tässä vaiheessa erityisesti Venezuelan elintarvikeomavaraisuuden takaaminen. Venezuelassa ei ole ollut aikaisemmin tällaista pienviljelijöitä ja keskisuuria tiloja palvelevaa järjestelmää. Näihin tuotantolaitoksiin tarvittavan teknologian olevan ratkaisevasti iranilaisen kehitystyön tulosta. Uusi teknologia tulee hyödyttämään myös muita kansoja.

Venezuela vähentää energian kulutusta mm. energiansäästölampuilla. Venezuela on korvannut 73.3 miljoonaa perinteistä hehkulamppua moderneilla energiansäästölampuilla osana kansallista energiansäästöohjelmaa. 76 päivän aikana saavutettu energian säästö oli 236.46 megawattia. Aikaisemmissa kahdessa lamppujen uusimisvaiheessa energian säästö oli 1800 megawattia.

PAIKALLISVAALIT

Bolivaarinen prosessi kohti 21. vuosisadan sosialismia vahvistuu suurella varmuudella Venezuelassa 23.11.2008 pidettävissä paikallisvaaleissa, joissa valitaan 600 kuvernööriä, pormestaria ja alueellista lainsäätäjää. Näissä vaaleissa ratkeaa maan poliittinen suunta vallankumoukselliselle ajanjaksolle v. 2008–2021.

Chávez on myöntänyt, että joulukuussa 2007 kansanäänestyksessä hylätyksi tullut sosialismiin suuntautunut perustuslakiesitys oli liian aikainen toimenpide. Venezuelalaiset ovat kuitenkin nyt valmiita perustavanlaatuisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Venezuelan yhdistynyt sosialistipuolue (PSUV), Venezuelan kommunistinen puolue, Isänmaa kaikille –puolue (PPT) ja Kansan vaaliliike –puolue (MEP) muodostavat keskenään Isänmaallinen liitto –nimisen vaaliliiton. Chávez kutsuu kaikkia edistyksellisiä puolueita ja kansalaisjärjestöjä yhteistyöhön taantumuksellisen opposition lopulliseksi murskaamiseksi.Hugo Chávezin mukaan: "Sosialismi on ainoa tie kotimaan pelastamiseksi, ei ainoastaan Venezuelassa, vaan koko maailman mitassa.”

Venezuela on jaettu 23 osavaltioon, pääkaupunkialueeseen (Caracas) ja yhteen liittovaltiolliseen alueeseen. Osavaltiot ovat jaettu 335 kuntaan (municipios), jotka ovat vielä jaettu 1 084 alueeseen (parroquias). Viimeisimmän mielipidekyselyn mukaan (Social Investigation Group, GIS XXI) Chávezin kannattajat tulevat saamaan marraskuussa pidettävissä aluevaaleissa 19/23 kuvernöörin mandaattia.

VALTIO TURVAA RAVINNON KAIKILLE KANSALAISILLE

Venezuelan hallituksen tukema elintarviketurvallisuutta varten perustettu MERCAL-verkosto jakaa elintarvikkeita pienille valintamyymälöille 800 tonnia päivässä. Valtion jakeluverkostontoiminta hyödyttää mm. Araguan, Anzoateguin, Barinasin, Bolivarin, Carabobon, Cojedesin, Deltan, Amacuron, Falconin, Guaricon, Laran, Meridan, Monagasin, Nueva Espartaan, Portuguesan ja Sucren paikallishallintoalueita. Kyseessä on viisi vuotta sitten käynnistetyn Venezuelan kansallisen ruokaohjelman yksi nykyinen toteutusvaihe. Ohjelman puitteissa on kyetty takaamaan pieni- ja keskituloisille ihmisille elintarvikkeiden saatavuus 60 % edullisemmin hinnoin yksityisiin markkinoihin verrattuna.

Koonnut: Matti Laitinen

Lähteet: GLW, Al-Jazeera, Prensa Latina / KOMINFORM